• Szerokość
    • Rozmiar treści
wiosenne nasadzenia w Stalowej Woli

Trwa akcja pozimowego sprzątania ulic i chodników Stalowej Woli z nadmiaru piasku, błota i zalegających przy krawężnikach śmieci. Sprzątanie pozimowe prowadzone jest w ramach umowy z Miastem Stalowa Wola i Zarządem Dróg Powiatowych lub na zlecenie innego podmiotu. Kolejność sprzątania prowadzona jest według harmonogramu, analogicznego do Akcji Zima, czyli w pierwszej kolejności ulice główne, a następnie osiedlowe miejskie i powiatowe.

Na ulicach Stalowej Woli codziennym widokiem są więc dwie zamiatarki uliczne, trzy zamiatarki chodnikowe oraz brygady ręczne, w grupach po trzy osoby. Największym wyzwaniem dla służb, są zatoczki oraz parkingi, na których zaparkowane samochody utrudniają dostęp do krawężników, uniemożliwiając tym samym dojazd zamiatarek do wszystkich miejsc dlatego też, część prac prowadzona jest w godzinach późnowieczornych.

Jednocześnie trwają nasadzenia wiosenne. Pierwsze efekty prac pań z Zieleni Miejskiej, można zobaczyć na skwerach przy ulicy Staszica. Są to geometryczne wzory z różnokolorowych bratków. Nowe aranżacje zobaczyć można także przy rondzie na ulicy Hutniczej, w Parku 24, przy USC i w pojedynczych doniczkach na terenie miasta. Równolegle przycinane są drzewa i mniejsze krzewy, a gleba na dużych rondach przygotowywana jest do nowych upraw. Do obsadzenia pozostaje rondo przy ulicy Energetyków, główne rondo przy Alejach Jana Pawła II czeka zaś na pierwsze tulipany, które posadzone jesienią niedługo pokażą swoje kwiaty.

W tym roku w celu obsadzenia wszystkich kwietników sezonowych w mieście, wież kwiatowych, waz i donic – zaplanowaliśmy zakup 100 000 szt. sadzonek kwiatów (nasadzenia wiosenne, letnie i jesienne). W 2022r. zaplanowanych jest 150 szt. nasadzeń nowych drzew w ramach nasadzeń zastępczych. Ponadto planowane są nasadzenia uzupełniające róż, krzewów i bylin na terenach zielonych w mieście w miejscach, w których powstały ubytki.

Zamiatarka uliczna MZK w Stalowej Woli podczas pracy na usiedlu Poręby.
zieleń miejska mzk
Wiosenne sadzenie bratków wokół ronda przy ulicy Hutniczej.

Sadzenie kwiatów przed kinem Ballada.
Mechaniczne przygotowanie ziemi do nowych nasadzeń, ulica Hutnicza.
Sadzenie geometrycznych wzorów kwiatowych na placu przy ulicy Staszica, marzec 2022r.
Do góry