• Szerokość
    • Rozmiar treści

Średnia wartość twardości ogólnej wody w Stalowej Woli wynosi: 2,60 mval/dm3 = 130 mg CaCO3/dm3

Określenie klasy twardości wodymg/dm3CaCO3mval/dm3Stopnie twardości niemieckie (dH)
bardzo miękka 0-900-1,780-5
miękka90-1801,78-3,575-10
średnio twarda180-2703,57-5,3510-15
znacznie twarda270-3605,35-7,1315-20
twarda360-4507,13-10,720-30
bardzo twarda>450> 10,7>30
Średnia zawartość fosforanów w wodzie uzdatnionej nie przekracza 0,01 mg/dm3.
Do góry