• Szerokość
    • Rozmiar treści

Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli posiada funkcjonujący w nim System Zarządzania Jakością zbudowany w oparciu o realizowane procesy, zgodnie z określonymi normami ISO.

Na pytania związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną pomoże odpowiedzieć Państwu:

  • Kierownik Laboratorium
    Tomasz Bryk
    Tel.: 15 842-34-11 wew. 325

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli posiada własne Laboratorium Badania Wody i Ścieków, które obsługuje zakłady będące w strukturze Spółki, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejską Oczyszczalnię Ścieków, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz Zakład Mechanicznego – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Świadczymy także usługi na rzecz klientów zewnętrznych.

Wykonywanie badań przez Laboratorium odbywa się na podstawie przepisów prawnych oraz opracowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm badawczych. Wysoką klasę świadczonych przez nas badań potwierdza certyfikat jakości.

Laboratorium posiada wysoko wykwalifikowany personel, który wykonuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów oraz mikrobiologicznych wody.

W celu potwierdzenia swych kompetencji technicznych Laboratorium corocznie uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez Gdańską Fundacje Wody i SILESIA LAB.

Działalność Laboratorium, w zakresie badania wód i ścieków, objęta jest Systemem Zarządzania Jakością opartym o normę ISO 9001:2015. oraz normę PN-EN ISO/IEC 17025:2017.

Laboratorium posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2015 w zakresie badania wody i ścieków, a także zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie:

  • Parametrów fizykochemicznych: stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność, żelazo, mangan.
  • Parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 36± 2C, ogólna liczba mikroorganizmów 22± 2C

W Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zbudowany w oparciu o realizowane procesy, zgodnie z normą ISO 9001. Głównym celem SZJ jest zagwarantowanie ciągłego spełnienia potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów oraz ciągłe doskonalenie systemu i usług realizowanych przez Laboratorium.

Do góry