• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Rupieciarnie, Kącik Rzeczy Używanych. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – Składowisko (ZUOS)

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy Stalowej Woli mogą do nich bezpłatnie przywieźć i oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów: gruz, cegłę, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady opakowaniowe.

Na szczegółowe pytania pomogą odpowiedzieć państwu:

 • Dane adresowe
  Zakład Transportu (gospodarka odpadami).
  ul. Komunalna 1
  37-450 Stalowa Wola
 • Godziny otwarcia
  od 1 kwietnia do 31 października, w godz. 7:00 – 16:00
  od 1 listopada do 31 marca, w godz. 7:00 – 15:00
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - Składowisko

Zadania wykonywane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – Składowisko to:

 • przyjmowanie do unieszkodliwiania metodą składowania odpadów komunalnych,
 • eksploatacja składowiska zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
 • wprowadzanie nowych technologii dotyczących gospodarowania odpadami mających na celu ograniczanie składowania,
 • uczestniczenie w edukacji dotyczącej ochrony środowiska,
 • obsługa „Rupieciarni”, „Rupieciarni II”
 • uczestniczenie w procesie inwestycyjnym rozbudowa składowiska, rekultywacja,
 • transport i utylizacja padłych zwierząt,
 • usługą niszczenia dokumentów i nośników danych.
Do góry