• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Rupieciarnie, Kącik Rzeczy Używanych. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – Składowisko (ZUOS)
Rupieciarnia 1 w Stalowej Woli
Punkt Selektywnej Zbiórki Surowców w Stalowej Woli.

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy Stalowej Woli mogą do nich bezpłatnie przywieźć i oddać:

 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • meble i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • przeterminowane leki,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły strzykawki,
 • chemikalia (w tym środków ochrony roślin, opakowań po środkach ochrony roślin, rozpuszczalników, klejów, farb, lakierów, olejów odpadowych, opakowań po farbach i lakierach, kwasów i alkaliów, środków chemicznych typu domowego, lamp fluoroscencyjnych, termometrów i innych odpadów zawierających rtęć),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówek i żarówek energooszczędnych),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
 • zużyte opony,
 • odzież i tekstylia w tym odpady opakowaniowe z tekstyliów,
 • popiół z palenisk domowych,
 • odpady niebezpieczne.

  Rupieciarnia 1, ul.1-go Sierpnia 12
  czynna: pon-pt. 10.00-18.00, w soboty 8.00-16.00
  Rupieciarnia 2, ul.COP 38
  czynna: wtorek-sobota, od 8.00 do 16.00
 • Przerwy techniczne na Rupieciarniach:
  Rupieciarnia 1 – przerwa 12-13
  Rupieciarnia 2 – przerwa 11-12

Na szczegółowe pytania pomogą odpowiedzieć państwu:

 • Dane adresowe
  Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne
  przy DW 871 (Stalowa Wola-Tarnobrzeg)
  37-450 Stalowa Wola
 • Godziny otwarcia
  poniedziałek – piątek, w godz. 7:00 – 15:00
Składowisko MZK (przy drodze DW 871), widok z lotu ptaka.

Zadania wykonywane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – Składowisko to:

 • przyjmowanie do unieszkodliwiania metodą składowania odpadów komunalnych,
 • eksploatacja składowiska zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
 • wprowadzanie nowych technologii dotyczących gospodarowania odpadami mających na celu ograniczanie składowania,
 • uczestniczenie w edukacji dotyczącej ochrony środowiska,
 • obsługa Rupieciarni
 • uczestniczenie w procesie inwestycyjnym rozbudowa składowiska, rekultywacja,
 • transport i utylizacja padłych zwierząt,
 • usługą niszczenia dokumentów i nośników danych.
Do góry