• Szerokość
    • Rozmiar treści

Nasza oczyszczalnia spełniając wymogi środowiskowe zajmuje się oczyszczaniem nieczystości komunalnych przy zastosowaniu najnowszych technologii. Zajmujemy się także produkcją energii ekologicznej. Dbamy o nasze lokalne środowisko naturalne.

W Stalowej Woli znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków: Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) oraz Miejska Oczyszczalnia Ścieków (MOŚ).

W Stalowej Woli znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków: Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) oraz Miejska Oczyszczalnia Ścieków (MOŚ). Ścieki przemysłowe oczyszczane są przez HSW – Wodociągi Sp. z o.o. w COŚ, natomiast ścieki komunalne oczyszczane są przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w MOŚ. Oczyszczone ścieki z obu oczyszczalni odprowadzane są do rzeki San wspólnym kolektorem zrzutowym, zgodnie z wydanym przez Starostę Stalowowolskiego pozwoleniem wodnoprawnym.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków została oddana do użytku we wrześniu 1993 r. Eksploatowana oczyszczalnia opierała się wyłącznie na mechanicznym i biologicznym oczyszczaniu ścieków, bez wykorzystywania procesów usuwania substancji biogennych – azotu i fosforu, które są potencjalnym źródłem wtórnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Obiekty oraz technologia zastosowana w MOŚ, ze względu na zakres i możliwości realizowanych procesów oczyszczania, była przestarzała i nie spełniała norm oczyszczania ścieków ówcześnie obowiązujących w Polsce, a także w Unii Europejskiej.

W związku z powyższym w latach 2006-2009 przeprowadzono modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. „Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  w Stalowej Woli” realizowana była w ramach Projektu Funduszu Spójności Nr 2003/PL/16/PE/042 „Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli”. Całość poniesionych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia wyniosła 33 812 202,27 zł, w tym środki Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. wyniosły 2 821 922,78 zł, pożyczka inwestycyjna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do spłacenia przez MZK Sp. z o.o. 14 221 217,06 zł oraz fundusze unijne 16 769 062,43 zł.

Szczegółowe zadania wykonywane przez służby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ) to:

  • oczyszczanie ścieków komunalnych,
  • utylizacja alkoholu pochodzącego z przemytu na wniosek organów skarbowych i celnych.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków jest eksploatowana całą dobę.

Do góry