Biuro Obsługi Klienta

Ceny taryf za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, obowiązujące od 2018r.

Taryfy

OGŁOSZENIE

Taryfy za wodę i ścieki

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli  przedstawia obowiązujący cennik na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, na terenie objętym działaniem Spółki:

Pliki do pobrania

Decyzja RZGW w Rzeszowie z dnia 27.04.2018 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

MASZ PYTANIA?

Napisz do nas