• Szerokość
    • Rozmiar treści

Taryfy za wodę i ścieki

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli przedstawia obowiązujący cennik na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, na terenie objętym działaniem Spółki:

Pliki do pobrania

Taryfy za ciepło

Do góry