• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Praca w MZK. Dołącz do naszego zespołu.
Zostań pracownikiem MZK Stalowa Wola

Pracownikom zapewniamy:

Wycieczki firmowe, pikniki rodzinne

System nagród okolicznościowych. Świadczenia socjalne, losowe zapomogi

Karnety sportowe, pożyczki zakładowe, dofinansowanie wypoczynku, PPK i ubezpieczenia pracownicze PZU

Mobilne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy

Kursy, szkolenia, targi, dofinansowanie studiów podyplomowych

Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole

JAK APLIKOWAĆ O PRACĘ ?

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w MZK, prosimy o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych dostępnych w linku poniżej oraz dołączyć CV wraz z podaniem o pracę:

 • Dokumenty aplikacyjne

🚩 CV + podanie o pracę z zaznaczeniem stanowiska na które aplikuje kandydat (wraz z podpisem).

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY ?

 • Zainteresowani kandydaci mogą składać dokumenty:
  osobiście w MZK Stalowa Wola, ul. Komunalna 1, pok. 17 ( I piętro),
  drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@mzk.stalowa-wola.pl 
  – lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
 • Komplet dokumentów to CV z podaniem o pracę oraz wypełnione domumenty aplikacyjne opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
 • szczegółowych informacji na temat zatrudnienia udzielają kierownicy zakładów telefonicznie https://www.mzk.stalowa-wola.pl/nasze-zaklady/
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż do 6 miesięcy od daty złożenia.

Do góry