• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Działalność

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, realizuje odważne inwestycje, służące ochronie środowiska, tym samym jako lider w dziedzinie nowatorskich zastosowań służących ochronie środowiska naturalnego wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na lokalnym rynku.  

O firmie

Misja Miejskiego Zakładu Komunalnego. Historia działalności, informacje o członkach zarządu. Status prawny spółki, dane firmowe. Struktura organizacji.

Zamówienia publiczne

Najnowsze informacje o przetargach Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszej spółki. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Projekty UE

Realizujemy innowacyjne projekty, z nowatorskim podejściem do ich sukcesywnego wdrażania, co sprawia, że spółka dynamicznie się rozwija i ze spokojem patrzy w przyszłość.

Edukacja ekologiczna

Naszym nadrzędnym celem jest dbanie o środowisko naturalne oraz czystość i estetykę naszego najbliższego otoczenia prowadzimy szerokie działania pro-edukacyjne wśród dzieci i młodzieży.

Działalność Społeczna

Angażujemy się w różne inicjatywy społeczne, aktywnie wspierając przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i sportowym oraz te mające nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Spółka w mediach

Zapraszamy do zapoznania się z doniesieniami prasowymi, radiowymi telewizyjnymi i internetowymi, dotyczącymi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.

Do góry