• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Akcja Zima 2022/2023
pługi śnieżne

Podjęte działania, sytuacja pogodowa oraz informacje o zakresie i standardach Zimowego Utrzymania Dróg na podstawie umowy z Gminą Stalowa Wola i Zarządem Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.

Właściciele posesji prywatnych mają obowiązek samodzielnie odśnieżać chodnik przylegający do nieruchomości.

  • Działania podjęte w dniu 20.02.2023
  • monitorowanie sytuacji na drogach i chodnikach

Dyżur 24 h: 608-090-406

Informacja o zakresie i standardach Zimowego Utrzymania Dróg

Umowy „AZ” z Gminą Stalowa Wola i Zarządem Dróg Powiatowych w Stalowej Woli:

1. Gmina Stalowa Wola:

133,044 km

Ulice

450 064 m2

Chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi gminne i osiedlowe

184 sztuki

Przystanki autobusowe

Drogi w I i II kolejności odśnieżania w II standardzie Zimowego Utrzymania tj. rozpoczęcie odśnieżania i posypywania do 1 godziny od rozpoczęcia opadów lub wystąpienia śliskości, gołoledzi. Po ustaniu opadów usunięcie śniegu i śliskości do 4 godz.:

I kolejność – ul. Broniewskiego, Floriańska, Grabskiego, Hutnicza, Krzywa, Kwiatkowskiego, Narutowicza, Obrońców Pokoju, Obrońców Westerplatte, Ofiar Katynia, Okulickiego, Orzeszkowej, osiedlowa k/Bazyliki, osiedlowa KEN-Al.JP II 13, Rozwadowska, Rynek, Sandomierska, Siedlanowskiego, 1-go Sierpnia, Skoczyńskiego, Solidarności, Wojska Polskiego, Wolności, Wyszyńskiego, zjazdy i wjazdy z wiaduktu KEN, łącznik Popiełuszki z osiedlową, Bojanowska, Brandwicka, łącznik Al. JP II-osiedlowa, C.O.P.

II kolejność – Osiedle Śródmieście, Centralne, Młodynie, Poręby, Skarpa, Pławo, Lasowiaków, Zatorze, Podlesie, Widok, Rozwadów, Piaski, Hutnik.

Drogi w III kolejności w III standardzie ZUD tj. po ustaniu opadów usunięcie śniegu i śliskości do 6 godz.:
Charzewice, Energetyków, Swoły, Zasanie.

IV kolejności na polecenie Urzędu Miasta W IV standardzie ZUD tj. po ustaniu opadów usunięcie śniegu i śliskości do 8 godz.:
drogi szutrowe, parkingi i chodniki osiedlowe, przystanki autobusowe.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli:

33,680 km

Drogi na terenie Stalowej Woli

36,760 km

Chodniki i ścieżki rowerowe

Drogi powiatowe są utrzymywane w II, III i IV standardzie ZUD.

Jednocześnie informujemy, że warunki na drogach mogą w każdej chwili ulec zmianie, dlatego prosimy wszystkich użytkowników dróg o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości oraz techniki jazdy do warunków panujących na drogach.

PAMIĘTAJ! Właściciele posesji prywatnych mają obowiązek samodzielnie odśnieżać chodnik przylegający do nieruchomości.

Do góry