• Szerokość
    • Rozmiar treści

Linia Sortownicza

linia sortownicza

Część biologiczna naszego zakładu to sortownia odpadów składająca się m.in. z trzech automatycznych separatorów opto pneumatycznych wykorzystujących bliską podczerwień i światło VIS widzialne do detekcji rodzaju odpadu, z rozrywarki worków, kabin segregacji ręcznej, sit – dwóch obrotowych i jednego batutowego, separatorów metali żelaznych i nieżelaznych, separatora balistycznego, prasy belującej oraz kilkuset metrów przenośników. Część mechaniczna ZMBPOK to również: wiaty magazynowe wyselekcjonowanych surowców wtórnych, węzeł obróbki odpadów wielkogabarytowych z mobilnym rozdrabniaczem i węzeł przeróbki gruzu budowlanego.

Fermenter i zbiornik biogazu

Fermenter i zbiornik gazu

Część biologiczna, w podziale na tlenową i beztlenową, to moduł przygotowania wsadu, tzw.: fermenter w którym w trakcie stabilizowania beztlenowego (fermentacji) produkowany (z frakcji organicznej odpadów) jest biogaz, zbiornik biogazu wraz z modułem oczyszczania i magazynowania. Tu powstały gaz spalany jest w module kogeneracyjnym – przetwarzającym w procesie spalania biogaz na energię elektryczną i cieplną, wykorzystywaną na potrzeby zakładu. Park maszynowy części biologicznej to również moduł stabilizacji tlenowej który tworzy 6 tuneli kompostowych z towarzyszącą instalacją oczyszczania powietrza, oraz plac dojrzewania kompostu.

Boksy na surowce wtórne

Boksy na surowce wtórne

W specjalnie wyselekcjonowanych i zabezpieczonych wiatach magazynowych surowce wtórne wydzielone ze strumienia odpadów zmieszanych i podzielone na frakcje czekają bezpiecznie na transport do firm zajmujących się recyklingiem.

W ten sposób zyskają “drugie” życie, a mieszkańcy regionu pewność, że odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych są tu w bezpieczny i możliwie najlepszy sposób zagospodarowane. Z korzyścią dla środowiska, zdrowia i życia nas wszystkich.

ZMBPOK z lotu ptaka
Do góry