• Szerokość
    • Rozmiar treści

W naszej działalności za najważniejsze zadanie uznajemy zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy systemu ciepłowniczego oraz dostawy ciepła do Odbiorców przy możliwie niskich kosztach.

Realizujemy nowe odcinki sieci oraz węzły cieplne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  • Eksploatujemy, konserwujemy oraz remontujemy urządzenia ciepłownicze
  • Wykonujemy sieci i węzły cieplne
  • Prowadzimy działalność inwestycyjną i modernizacyjną urządzeń ciepłowniczych
  • Programujemy i koordynujemy rozwój systemu ciepłowniczego miast Stalowa Wola i Nisko
  • Opracowujemy i wydajemy warunki techniczne do projektowania urządzeń w systemach ciepłowniczych
  • Roboty ogólno – budowlane i inne
  • Usługi transportowo – sprzętowe
1109

Liczba odbiorców

116,1 km

Długość sieci ciepłowniczej

124,5 MW

Ilość zamówionej mocy cieplnej

581

Ilość węzłów cieplnych

839021 GJ

Roczna sprzedaż energii cieplnej za 2022 r.

73

Liczba osób zatrudnionych

Stan na dzień: 1.1.2022 r.

Do góry