• Szerokość
    • Rozmiar treści

Stalowa Wola leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 (GZWP 425). W oparciu o zasoby wodne tego zbiornika, bazują w mieście dwa komunalne ujęcia wód podziemnych „Krzyżowe Drogi” i „Stare Ujęcie”, które są eksploatowane przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Woda pobierana z ujęć służy do zaopatrzenia mieszkańców gminy Stalowej Woli w wodę przeznaczoną do spożycia, jak również do zaopatrzenia funkcjonujących na terenie gminy zakładów produkcyjnych i usługowych oraz pod inne potrzeby ogólnokomunalne.

Warunki poboru wody określone są w pozwoleniu wodnoprawnym dla każdego ujęcia wody.

„Stare Ujęcie” położone jest pomiędzy ul. Bojanowską a terenem przemysłowym Huty Stalowa Wola S.A. Wszystkie studnie ujęcia położone są w obszarze leśnym Puszczy Sandomierskiej, która rozciąga się na przestrzeni wielu kilometrów na zachód i południowy- zachód od ujęcia. Od południa i południowego- wschodu do terenu ujęcia przylega zabudowa Huty Stalowa Wola S.A. wraz z utworzoną na terenie Huty Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

„Stare Ujęcie” ma wyznaczoną strefę ochronną, ustanowioną Rozporządzeniem Nr 22/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z rozporządzeniem ustanowiono teren ochrony bezpośredniej dla każdej studni oraz teren ochrony pośredniej o powierzchni 2,65 km2.

Ujęcie „Krzyżowe Drogi” zlokalizowane jest w kierunku na zachód od centralnej zabudowy miasta i rozciąga się południkowo wzdłuż wschodniego skraju Puszczy Sandomierskiej. Wszystkie studnie ujęcia położone są na obszarze leśnym. Wschodnia granica terenu ujęcia przylega do dzielnicy przemysłowo-magazynowej biegnącej wzdłuż ulicy Przemysłowej.

Ujęcie „Krzyżowe Drogi” ma wyznaczoną strefę ochronną, ustanowioną Rozporządzeniem Nr 20/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z rozporządzeniem ustanowiono teren ochrony bezpośredniej dla każdej studni oraz teren ochrony pośredniej o powierzchni 8,99 km2.

Pobierana woda jest uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody eksploatowanej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Do góry