• Szerokość
    • Rozmiar treści

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o w Stalowej Woli jest organem decyzyjnym w sprawie wydania warunków technicznych dostaw wody do budynków. Aby uzyskać stosowne dokumenty należy:

  • opracować projekt techniczny w wersji papierowej oraz elektronicznej (rysunki w formacie pdf.) i złożyć po jednym egzemplarzu w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunalnego, przy Komunalnej 1,
  • projekt powinien zawierać udokumentowane zgody właścicieli terenu, przez który będzie przebiegał przyłącz. Projektowaną trasę sieci lub przyłącza należy złożyć do uzgodnienia na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ulicy Podleśniej 15,
  • po wykonaniu robót sieć i przyłącz zinwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno-Kartograficznym, teren robót doprowadzić do stanu pierwotnego,
  • dostarczyć do MZK arkusz sektora geodezyjnego zawierającego przyłącz oraz sporządzić protokół odbioru technicznego oraz zawrzeć umowę na dostawę wody.
  • Warunki techniczne na dostawę wody ważne są dwa lata od daty ich wydania.

Wzory umów na uzgodnienie warunków technicznych:

Do góry