• Szerokość
    • Rozmiar treści

Podstawowym, zadaniem Zakładu Transportu jest odbiór odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych i transport do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, gdzie w bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska sposób zostaną zutylizowane.

Nasze Przedsiębiorstwo to zakład o wieloletnim doświadczeniu w zakresie gospodarki odpadami, tzn. zbieraniu, transporcie oraz przetwarzaniu łącznie z nadzorem tego rodzaju działań. Szeroki potencjał techniczny umożliwia prowadzenie zbiórki w różnym systemie gromadzenia odpadów, np. system workowy, pojemnikowy obejmujący pojemniki typu SM od 60l – 1100l, pojemniki KP7 – KP33, a także pojemniki typu dzwon o pojemności 1,5 – 2,5 m3. Szeroki potencjał techniczny umożliwia prowadzenie zbiórki odpadów w każdym możliwym systemie, tzn.:

  • w gminach miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich,
  • z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych,
  • z kontenerów, pojemników i worków.

Obecnie Zakład Transportu odbiera odpady z gospodarstw zlokalizowanych w gminach: Stalowa Wola, Zaklików, Radomyśl nad Sanem i Tarnobrzeg.

Zadania wykonywane przez Zakład Transportu to:

  • transport odpadów,
  • usługi transportowe,
  • usługi warsztatowe,
  • wynajem kontenerów,
  • wynajem sprzętu specjalistycznego
Do góry