• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Nasze Zakłady

Każdy z naszych zakładów ma dedykowaną kategorię, w której oprócz podstawowych danych kontaktowych, znajdują się m.in. informacje o działalności, oferowanych usługach, obiektach, a także przydatne dokumenty do pobrania oraz galerię zdjęć.

FEATURE 1

BOK MZK

Biura Obsługi Klienta

FEATURE 2

ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

FEATURE 3

ZMBPOK

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych

FEATURE 1

ZKM

Zakład Komunikacji Miejskiej

FEATURE 2

StSG

Stalowowolska Strefa Gospodarcza

FEATURE 3

ZTO

Zakład Transportu Odpadów

ikonka ZOM

ZOM

Zakład Oczyszczania Miasta

ikona ZUO

ZUO

Rupieciarnie
Kącik Rzeczy Używanych.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

ikona MOŚ

MOŚ

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

PEC

ZEC

Zakład Energetyki Cieplnej

ZZM

ZZM

Zakład Zieleni Miejskiej

Do góry