• Szerokość
    • Rozmiar treści

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Stalowej Woli jest nowoczesną oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem substancji biogennych z maksymalną przepustowością 17500 m3/d i średnią ilością ścieków dopływających do oczyszczalni 6102m3/d.

17500 m3/d

Maksymalna przepustowość oczyszczalni

6102 m3/d

średnia ilość ścieków dopływających do oczyszczalni

Część mechaniczna oczyszczalni.

Część biologiczna oczyszczalni.

Ciąg przeróbki osadów

Komora predenitryfikacji osadu czynnego wraz zbiofiltrem powietrza

Gospodarka energetyczna oczyszczalni ścieków

Do góry