• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Zakład Odzysku Energii w Stalowej Woli – ZOE

Zakład Odzysku Energii w Stalowej Woli

W Stalowej Woli powstanie Zakład Odzysku Energii, który będzie jednym z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych zakładów produkujących ciepło i energię elektryczną zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Zakład Odzysku Energii to nowoczesna i bezpieczna dla mieszkańców i środowiska inwestycja wpisująca się w obowiązujące kierunki funkcjonowania gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto stanowi uzupełniające ogniwo wykorzystywania własnych surowców (tj. odpadów) do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla miasta Stalowa Wola.

Odległość

2100 m

od zabudowy mieszkaniowej

Rok

2027

planowane uruchomienie zakładu

Praca

35

nowych miejsc pracy

Stalowa Wola wprowadza nowe rozwiązania w zarządzaniu odpadami i produkcji energii, dbając o środowisko i poprawę życia mieszkańców.

Korzyści dla środowiska:

 • domknięcie lokalnego systemu Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • zagospodarowanie odpadów nienadających się do recyklingu
 • produkcja taniego ciepła i energii ze źródeł odnawialnych
 • redukcja ilości odpadów kierowanych na Składowisko
 • zastosowanie najnowocześniejszych technologii oczyszczania spalin
 • zmniejszenie zużycia energii gazowej
 • ograniczenie opłat za składowanie odpadów

Korzyści dla mieszkańca:

 • stabilne opłaty za ciepło
 • stabilne opłaty za odpady
 • dywersyfikacja źródeł ciepła i bezpieczeństwo energetyczne Stalowej Woli
 • ochrona lokalnego środowiska naturalnego

Funkcjonowanie Zakładów Odzysku Energii oparte jest głównie na procesie termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych (pre-RDF/RDF), z których produkowana jest energia elektryczna oraz ciepło. Ale, w odróżnieniu od karygodnego spalania śmieci w paleniskach domowych, zakłady tego typu są prawie bezemisyjne.
RDF poddany jest obróbce termicznej w specjalnych kotłach o temperaturze dochodzącej nawet do 1000 stopni C, dzięki czemu nie wytwarza się większość szkodliwych substancji powstających w trakcie spalania odpadów w domach.
Instalacja nie jest także uciążliwa zapachowo – zgodnie z wymaganiami prawnymi musi zapewnić temp. min. 850 stopni C, przez min 2 sec.

Frakcja odpadów przeznaczona do termicznego przekształcania (preRDF i RDF) aktualnie za opłatą (koszty zagospodarowania odpadów oraz koszty transportu odpadów) przekazywana jest do zagospodarowywania w cementowniach na terenie Polski.

Po wybudowaniu instalacji w sposób bezpieczny dla mieszkańców zostanie przekształcona w ciepło, które popłynie do mieszkańców Stalowej Woli. Zostanie także wytworzona energia elektryczna.

Wydajność instalacji

44

tys. MG/rok

Moc cieplna

13

MW

Moc elektryczna

5,5

MW

320 mln

koszt netto budowy zakładu

70 mln +

dotacja z NFOŚiGW

249 mln +

pożyczka z NFOŚiGW i kredyt inwestycyjny

Czy Zakład Odzysku Energii jest bezpieczny dla mieszkańców?

Liczne publikacje naukowe z wielu krajów, w których już od wielu dekad funkcjonują zakłady odzysku energii, wskazują na brak negatywnego oddziaływania tych instalacji na zdrowie ludzi zamieszkujących w pobliżu. Dostępne porównania epidemiologiczne stanu sprzed okresu budowy zakładu odzysku energii i od momentu jego uruchomienia, nie wykazują różnić. Ponadto, analiza ogólnodostępnej literatury naukowej wskazuje jasno, że pomimo przeprowadzenia szeregu badań w wielu krajach, nie stwierdzono negatywnego wpływu funkcjonowania zakładów odzysku energii na zdrowie zamieszkującej w pobliżu ludności. Na dzień dzisiejszy w Europie funkcjonuje ponad 500 zakładów odzysku energii z odpadów, z czego znaczna większość znajduje się w ścisłej zabudowie mieszkaniowej.

Czy Zakład Odzysku Energii jest bezpieczny dla środowiska?

Najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń do środowiska stawiane są zakładom odzysku energii z odpadów, co oznacza, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż opalane węglem lub biomasą elektrociepłownie czy też cementownie. Regulacje prawne dotyczące warunków spalania i emisji dla ZOE są 10x krotnie bardziej rygorystyczne od tożsamych regulacji dla wspomnianych elektrociepłowni i cementowni. Dostępna literatura naukowa oraz analizy badań środowiska w regonie funkcjonowania zakładów odzysku energii w wielu krajach potwierdza brak ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Czy Zakład Odzysku Energii powoduje nieprzyjemny zapach w okolicy?

Dzięki nowoczesnym technologiom, zastosowanym filtrom i najwyższej jakości komponentom wykorzystanym do budowy zakładu, nieprzyjemny zapach nie jest odczuwalny.

W Polsce w chwili obecnej działa 11 Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów: w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Koninie, Olsztynie, Zabrzu, Krakowie, Białymstoku i w Warszawie i w Rzeszowie. Niektóre z nich to prawdziwe perły architektoniczne. Natomiast dziś w Europie funkcjonuje ponad 500 takich zakładów, a na całym świecie ponad 2500. Kraje skandynawskie i Szwajcaria przekształcają termicznie ponad 50% wszystkich odpadów komunalnych. Natomiast kraje, w których jest najwięcej tego typu zakładów, już obecnie zbliżają się do realizacji celów recyklingu i składowania, jakie UE wyznaczyła sobie do 2035 roku.

Polska

11

Instalacji w Polsce

Europa

500+

Instalacji w Europie

Świat

2500+

Instalacji na Świecie

Kraków

ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W KRAKOWIE

Szczecin

ZAKŁAD TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ECOGENERATOR W SZCZECINIE

Kopenhaga

ARC – I/S AMAGER RESSOURECENTER
W KOPENHADZE (COPENHILL)

Wiedeń

Zakład SPITTELAU w WIEDNIU

Państwowa Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiskowej

Państwowa Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiskowej

„Rygorystyczne przepisy UE powodują, że emisje zanieczyszczeń do powietrza z takich zakładów jest na bardzo niskim poziomie, znacznie niższym niż z obiektów sektora energetyki czy ciepłownictwa”.

prof. Grzegorz Wielgosiński - Politechnika Łódzka

prof. Grzegorz Wielgosiński – Politechnika Łódzka

„Emisja dioksyn z 9 istniejących w Polsce spalarni występuje na poziomie 0,05 grama (na rok) kiedy w Polsce emisja ta jest na poziomie 250 gramów z czego aż 170 gramów pochodzi z domowych palenisk.”

Państwowa Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiskowej

Państwowa Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiskowej

„Znane i opisane w literaturze badania oddziaływania spalarni na środowisko nie wskazują, aby nowoczesne spalarnie odpadów komunalnych w sposób istotny oddziaływały na środowisko i stanowiły jakiekolwiek zagrożenie dla ludzi zamieszkujących w ich pobliżu.”

Zapraszamy do kontaktu, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące Zakładu Odzysku Energii w Stalowej Woli.

Mateusz Łabaj

Kierownik Zespołu Projektowego

Ewa Gil

Zastępca Kierownika

Do góry