• Szerokość
    • Rozmiar treści

Podstawowym zadaniem Zakładu Oczyszczania Miasta jest dbanie o porządek i czystość ulic i chodników miejskich.

Pracownicy zakładu całodobowo obsługują akcję zimową.

Brygady zmechanizowane i ręczne ZOM zajmują się po zimowym sprzątaniem ulic i chodników, a także wykonują prace porządkowe w ramach akcji letniej.

Zamiatarka uliczna i chodnikowa

Szczegółowe zadania wykonywane przez Zakład Oczyszczania Miasta to:

  • letnie oczyszczanie ulic i chodników,
  • zimowe oczyszczanie ulic i chodników,
  • koszenie terenów zielonych.
  • likwidacja “dzikich wysypisk”,
  • usuwanie skutków burz i nawałnic
  • eksponowanie flag RP na terenie miasta,
  • wynajem sprzętu specjalistycznego.

Do góry