• Szerokość
  • Rozmiar treści

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli to firma odpowiedzialna społecznie. Aktywnie i chętnie angażujemy się w inicjatywy społeczne, wspierające zarówno przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym jak i sportowym oraz te mające nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Wydatki tego rodzaju to inwestycja w potencjał naszej młodzieży, edukację przyszłych pokoleń stalowowolan. To również dbałość o przyszłość ekologiczną naszej małej ojczyzny.

Misją naszej firmy jest szeroko pojęta ochrona środowiska, prowadzona w sposób uwzględniający interesy społeczne. Przyświeca nam troska o nasze otoczenie. Wyraża się ona w zastosowaniu nowoczesnych technologii zapewniających stabilne i długotrwałe efekty środowiskowe służące finansom i zdrowiu mieszkańców. Chcemy by naszym klientom, mieszkańcom Stalowej Woli i regionu żyło się zdrowo, czysto i bezpiecznie.

W myśl tej zasady MZK Sp. o.o. stale wspiera finansowo:

 • Uczniowski Klub Sportowy UKS GIM-TIM 5 działający przy Gimnazjum Nr 5 w Stalowej Woli.
 • Katolicki Klub Sportowy Victoria Stalowa Wola przy parafii Matki Bożej Królowej Polski.

MZK Sp. z o.o. wspierał finansowo również m.in.:

 • Plebiscyty Sztafety na najpopularniejszego sportowca
 • Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski
 • Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Stowarzyszenie „Dobro Powraca”
 • Drużynę MZK piłki halowej
 • Pikniki Rodzinne w Rozwadowie
 • Chór „Gaude Vitae”


Do działalności prospołecznej spółki można również zaliczyć częściowe umorzenie odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez mieszkańców. Spółka daje możliwość negocjowania sposobu oraz terminu spłaty zaległości. Podstawą do ubiegania się o umorzenie odsetek jest spłata należności głównej. Mieszkańcom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na wniosek zainteresowanych,  pomagamy w spłacie umarzając część odsetek karnych.

Do góry