• Szerokość
    • Rozmiar treści

Organiczny środek poprawiający właściwości gleby

Środek “Glebowitka” wyprodukowany z odpadów zielonych na Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli to wysokiej jakości produkt wzmacniający glebę w składniki pokarmowe. Poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Może być stosowany w uprawach polowych roślin ozdobnych i trawników, warzyw i w sadownictwie. Idealny również do rekultywacji gleb zdegradowanych.

10 ton środka zawiera – 60 kg azotu, 50 kg fosforu i 60 kg potasu, dzięki czemu:

  • wpływa korzystnie na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb,
  • wzbogaca glebę w substancje organiczne i składniki pokarmowe,
  • wpływa na poprawę struktury gleby,
  • zwiększa pojemność wodną i sorpcyjną gleb, umożliwiając wzrost roślin nawet na glebach ubogich (nieużytkach) oraz zdegradowanych.

Produkt w 100% organiczny.

Zapraszamy kontrahentów zainteresowanych zakupem hurtowej ilości środka (minimum 1 tona).
Gwarantujemy atrakcyjną cenę za wysoką jakość produktu.

Kontakt: 15 810 93 30, jplaza@mzk.stalowa-wola.pl 

Do góry