Zakład Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK)

Dbamy o środowisko poprzez m.in. redukcję ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska

Kontakt

ZMBPOK
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25
37-450 Stalowa Wola

Godziny otwarcia ZMBPOK
(przyjmowanie odpadów)
Dni robocze 7:00 – 19:00

Sprawy administracyjne:
Dni robocze 7:00 – 15:00

W pozostałe dni oraz poza godzinami pracy Zakładu:
Przyjmowanie odpadów po uzgodnieniu z Kierownikiem lub Dyspozytorem pod numerem tel.: 605-564-088

Na pytania związane z gospodarką odpadową prowadzoną przez nasz zakład pomogą odpowiedzieć Państwu:

Centrala
Tel.: 15 810-93-30     

Rupieciarnia 2
Tel.: 15 810 93 30 wew 32

Sekretariat
Justyna Płaza
Tel.: 15 810-93-30 wew. 20
jplaza@mzk.stalowa-wola.pl

Kierownik Zakładu
Kamil Muciek

Tel.: 15 810-93-30 wew. 21
Kom.: 605-569-485
kmuciek@mzk.stalowa-wola.pl

Inspektor ds. administracyjno-handlowych
Jadwiga Kaczyńska

Tel.: 15 810-93-30 wew. 23
Kom.: 605-569-535
jkaczynska@mzk.stalowa-wola.pl

Inspektor ds. administracyjno-środowiskowych
Tomasz Florek

Tel.: 15 810-93-30 wew. 22
Kom.: 605-565-178
tflorek@mzk.stalowa-wola.pl

Czym się zajmujemy

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli idealnie zamyka spójny system gospodarki odpadami realizowany przez MZK Sp. z o.o. od kilku lat. Idea powstania ZMBPOK to wyjście naprzeciw kierunkom krajowej polityki w zakresie gospodarki odpadami, a przede wszystkim chęć ochrony kurczących się zasobów środowiska naturalnego, to także troska o mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Stosowane w zakładzie nowoczesne technologie do segregacji i przetwarzania odpadów powstałych w naszych gospodarstwach domowych zapewniają stabilne i długotrwałe efekty środowiskowe, służące zdrowiu naszym mieszkańców.

ZMBPOK to jeden z największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju. Inwestycja pozwala zagospodarować rocznie blisko 60 tys. ton odpadów komunalnych i może wyprodukować z nich 3 mln kWh energii elektrycznej i cieplnej.  Zakład spełnia wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące odzysku i recyklingu odpadów. Wpisuje się tym samym w mapę zintegrowanej sieci podobnych instalacji na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim.

Główne cele zakładu to:

 • redukcja ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska
 • maksymalizacja ilości odpadów materiałowych poddawanych odzyskowi i recyklingowi (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale)
 • maksymalizacja ilości odpadów poddawanych odzyskowi (odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe i niebezpieczne)
 • bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów komunalnych, które nie będą mogły zostać poddane odzyskowi poprzez uzyskanie niskiej aktywności biologicznej materiału przeznaczonego do składowania
 • wykorzystanie energetyczne (produkcja energii elektrycznej i cieplnej) biogazu uzyskiwanego poprzez biologiczne przetworzenie odpadów organicznych

Nasze obiekty

Linia Sortownicza

Część biologiczna naszego zakładu to sortownia odpadów składająca się m.in. z trzech automatycznych separatorów opto pneumatycznych wykorzystujących bliską podczerwień i światło VIS widzialne do detekcji rodzaju odpadu, z rozrywarki worków, kabin segregacji ręcznej, sit – dwóch obrotowych i jednego batutowego, separatorów metali żelaznych i nieżelaznych, separatora balistycznego, prasy belującej oraz kilkuset metrów przenośników. Część mechaniczna ZMBPOK to również: wiaty magazynowe wyselekcjonowanych surowców wtórnych, węzeł obróbki odpadów wielkogabarytowych z mobilnym rozdrabniaczem i węzeł przeróbki gruzu budowlanego.

Fermenter i zbiornik biogazu

Część biologiczna, w podziale na tlenową i beztlenową, to moduł przygotowania wsadu, tzw.: fermenter w którym w trakcie stabilizowania beztlenowego (fermentacji) produkowany (z frakcji organicznej odpadów) jest biogaz, zbiornik biogazu wraz z modułem oczyszczania i magazynowania. Tu powstały gaz spalany jest w module kogeneracyjnym – przetwarzającym w procesie spalania biogaz na energię elektryczną i cieplną, wykorzystywaną na potrzeby zakładu. Park maszynowy części biologicznej to również moduł stabilizacji tlenowej który tworzy 6 tuneli kompostowych z towarzyszącą instalacją oczyszczania powietrza, oraz plac dojrzewania kompostu.

Boksy na surowce wtórne

W specjalnie wyselekcjonowanych i zabezpieczonych wiatach magazynowych surowce wtórne wydzielone ze strumienia odpadów zmieszanych i podzielone na frakcje czekają bezpiecznie na transport do firm zajmujących się recyklingiem.

W ten sposób zyskają “drugie” życie, a mieszkańcy regionu pewność, że odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych są tu w bezpieczny i możliwie najlepszy sposób zagospodarowane. Z korzyścią dla środowiska, zdrowia i życia nas wszystkich.

Usługi dodatkowe

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych posiada w swojej ofercie szeroka gamę surowców wtórnych na sprzedaż tj: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, puszkę stalową oraz aluminiową. Surowce wtórne są wysegregowane zarówno ze zmieszanych odpadów komunalnych jak i z odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
  • makulatura kartonowa,
  • makulatura mix,
  • makulatura gazetowa,
  • sorter (makulatura słabszej jakości).
 1. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  • PET transparentny,
  • PET niebieski,
  • PET zielony,
  • chemia gospodarcza (miękka, twarda),
  • folia kolorowa mix.
 1. 15 01 04 Opakowania z metali
  • puszka aluminiowa,
  • puszka stalowa.
 2. 15 01 07 Opakowania ze szkła
  • Szkło
 1. 19 05 03  Kompost nieodpowiadający wymaganiom
  (frakcja 0-20 mm), może zostać wykorzystany do rekultywacji biologicznej składowiska jako warstwa biologiczna/urodzajna. Jest też tańszą alternatywa dla piasku, przy wykonywaniu rekultywacji składowiska oraz materiałem, który poprawia wzrost i rozwój szaty roślinnej.

Usługa ważenia

miejsce-wazeniaOferujemy usługę ważenia pojazdów przy użyciu nowoczesnej wagi cyfrowej typu Tamtron SCALEX 1900, posiadającej świadectwo lokalizacji z maksymalnym obciążeniem 60 000 kg.

Środek „Glebowitka”, wyprodukowany z odpadów zielonych na naszym zakładzie to wysokiej jakości produkt wzmacniający glebę w składniki pokarmowe. Poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Może być stosowany w uprawach polowych roślin ozdobnych i trawników, warzyw i w sadownictwie. Idealny również do rekultywacji gleb zdegradowanych. Produkt w 100% organiczny. Zapraszamy kontrahentów zainteresowanych zakupem hurtowej ilości środka. Kontakt: 15 810 93 30, jplaza@mzk.stalowa-wola.pl 

Napisz do nas