Zakład Komunikacji Miejskiej (ZKM)

Od 44 lat zajmujemy się sprawną i bezpieczną obsługą przewozów w zakresie komunikacji miejskiej.

Kontakt

Zakład Komunikacji Miejskiej
ul. Komunalna 3
37-450 Stalowa Wola

Na szczegółowe pytania związane z obsługą naszych pasażerów i klientów ZKM pomogą odpowiedzieć państwu:

Dyspozytor dyżurny
Tel.: 15 842-39-19

Serwis Opon MZK

Serwis Klimatyzacji Samochodów
Tel.: 15 844-85-81


Stacja Kontroli Pojazdów
Tel.: 15 844-85-81


Punkt Sprzedaży Biletów ul.Wolności
Tel.: 15 642-50-54

Kierownik ZKM
Ryszard Drobny

Tel.: 15 842-39-19 wew. 420

Z-ca Kierownika ZKM
Rafał Woźniak
Tel.: 842-39-19 wew. 412

35
AUTOBUSÓW
15
STAŁYCH LINII
4
GMIN
169 km
DŁUGOŚĆ TRAS

Czym się zajmujemy:

Nasz zakład ma za zadanie zapewnić pasażerom bezpieczne i sprawne podróżowanie na trasie obsługiwanej przez autobusy komunikacji miejskiej. Dyspozytorzy czuwają nad tym, aby nasi pasażerowie mogli w łatwy, dogodny i bezpieczny sposób dotrzeć do celu swojej podróży. Układ linii komunikacyjnych jest na bieżąco monitorowany i dostosowywany do potrzeb zgłaszanych przez naszych klientów.

Obecnie Zakład Komunikacji Miejskiej to 35 autobusów, obsługujących 15 stałych linii na terenie gminy Stalowa Wola oraz gmin: Pysznica, Zaleszany, Nisko i Radomyśl nad Sanem, o łącznej długości przekraczającej 170 kilometrów.

Rozkład jazdy

Bilety i ulgi

CENNIK BILETÓW OD 01.01.2016

STREFY

Strefa A
to wyłącznie obszar Miasta Stalowa Wola
(wszystkie przystanki zlokalizowane w granicach Stalowej Woli).

Strefa B
to obszar objęty komunikacją miejską poza strefą A
(wszystkie przystanki w miejscowościach objętych komunikacją miejską tj. Agatówka, Borek, Brandwica, Jastkowice, Palenie, Kłyżów, Malce, Moskale, Nisko, Olszowiec, Pilchów, Pysznica, Racławice, Turbia, Zarzecze, Ziarny, Obojna, Wolina, Nowa Wieś, Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Dąbrowa Rzeczycka, Wola Rzeczycka).

BILETY JEDNORAZOWE

 • bilet jednorazowy normalny jednostrefowy – 2,20 zł
  (tylko w strefie A lub tylko w Strefie B)
 • bilet jednorazowy ulgowy jednostrefowy – 1,10 zł
  (tylko w strefie A lub tylko w Strefie B)
 • bilet jednorazowy normalny wielostrefowy – 3 zł
  (obowiązuje przy przejazdach pomiędzy strefami A i B)
 • bilet jednorazowy ulgowy wielostrefowy – 1,50 zł
  (obowiązuje przy przejazdach pomiędzy strefami A i B)

 BILETY CZASOWE

 • bilet dobowy na okaziciela – 8 zł
  (niekontrolowana ilość przejazdów, ważny na wszystkie linie przez 24 godziny od momentu skasowania, w całej sieci tzn. strefa A+B)

BILETY OKRESOWE SPECJALNE

 • bilet okresowy wakacyjny – 40 zł
  (ważny we wszystkie dni tygodnia, na wszystkich liniach – miejskich i podmiejskich – dla dzieci i młodzieży szkolnej (do dnia ukończenia 21. roku życia) oraz studentów (do dnia ukończenia 24. roku życia). Bilet ważny w okresie od 01. lipca do 31. sierpnia)

BILETY OKRESOWE NORMALNE

na 60 kolejnych dni – imienny, ważny od poniedziałku do piątku

 • na jedną linię: jednostrefowy – 110 zł, wielostrefowy – 165 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 120 zł, wielostrefowy – 180 zł
 • sieciowy: jednostrefowyi – 150 zł, wielostrefowy – 225 zł

na 30 kolejnych dni – imienny, ważny od poniedziałku do piątku

 • na jedną linię: jednostrefowy – 62 zł, wielostrefowy – 93 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 64 zł, wielostrefowy – 96 zł
 • sieciowy: jednostrefowyi – 82 zł, wielostrefowy – 123 zł

na 15 kolejnych dni – imienny, ważny od poniedziałku do piątku

 • na jedną linię: jednostrefowy – 38 zł, wielostrefowy– 57 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 40 zł, wielostrefowy – 60 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 50 zł, wielostrefowy – 75 zł

na 60 kolejnych dni – imienny, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 126 zł, podmiejski – 189 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 136 zł, podmiejski – 204 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 166 zł, podmiejski – 249 zł

na 30 kolejnych dni – imienny, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 70 zł, wielostrefowy – 105 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 72 zł, wielostrefowy – 108 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 90 zł, wielostrefowy – 135 zł

na 15 kolejnych dni – imienny, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 42 zł, podmiejski – 63 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 44 zł, podmiejski – 66 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 54 zł, podmiejski – 81 zł

na 60 kolejnych dni – na okaziciela, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 150 zł, wielostrefowy – 225 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 166 zł, wielostrefowy – 249 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 190 zł, wielostrefowy – 285 zł

na 30 kolejnych dni – na okaziciela, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 82 zł, wielostrefowy – 123 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 90 zł, wielostrefowy – 135 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 102 zł, wielostrefowy – 153 zł

UPRAWNIENI NA PRZEJAZDY ULGOWE (50% CENY BILETU NORMALNEGO)
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ REALIZOWANEJ PRZEZ MZK SP. Z O.O. W STALOWEJ WOLI (od 01.01.2016r.)

LpUprawnieniDokument uprawniający
1

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych, nie dłużej niż do dnia ukończenia 24. roku życia oraz uczniowie pobierający naukę wyłącznie w zakładach rzemieślniczych, nie dłużej niż do 21 roku życia.

Ważna legitymacja szkolna, a w przypadku uczniów zakładów rzemieślniczych ważna legitymacja uczniowska wydana przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.
2Emeryci i renciści.Legitymacja emeryta/rencisty wydana przez organ emerytalno-rentowy
3Studenci studiów doktoranckich.Legitymacja studenta studiów doktoranckich.
4Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich).Ważna legitymacja studencka
5Inwalidzi słuchu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu niepełnosprawności (kod niepełnosprawności 03-L).
6Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami.Dowód uprawnień kombatanckich wydany zgodnie z ustawą z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
7Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w stosownym rozporządzeniu.

Przewodnik pasażera

Tutaj znajdą Państwo najczęściej pojawiające się pytania od Pasażerów MZK Sp. zo.o. w Stalowej Woli wraz z naszymi odpowiedziami i wskazówkami.

Pytania posegregowane są w grupy:

 • ulgi
 • bilety jednorazowe i czasowe
 • bilety okresowe
 • opłaty specjalne (mandaty)
 • zasady przewozowe

Niniejsza strona będzie aktualizowana w miarę pojawiających się nowych pytań od Pasażerów.

Ulgi

Czy będąc honorowym  dawcą krwi będę mógł  także korzystać z ulgi poza terenem miasta Stalowa Wola?

Tak. Honorowi Dawcy Krwi korzystają z usług MZK bezpłatnie w całej sieci komunikacji miejskiej. W trakcie kontroli należy okazać Bilet Wolnej Jazdy.

Jeżeli jestem rencistą i chcę pojechać poza Stalową Wolę, to jaki obowiązuje mnie bilet?

Rencistom i emerytom przysługuje ulga (50%) na przejazdy autobusami MZK w całej sieci, czyli podróż ze Stalowej Woli (strefa A) do Niska (strefa B) wiąże się z koniecznością skasowania biletu za 1,50 zł.

W przypadku dziecka 4-letniego jaki bilet obowiązuje w mieście Stalowa Wola oraz poza miasto np do Niska?

Dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podróżują bezpłatnie. Zatem czterolatek może korzystać z naszych usług bez konieczności kasowania biletu. Ulga obowiązuje w Stalowej Woli (w strefie A) oraz poza Stalową Wolą (strefa B).

Jestem uczennicą liceum w Stalowej Woli. Mieszkam w Nisku. Czy mogę korzystać z biletu  ulgowego?

Tak. Uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania kogą korzystać z biletów ulgowych – jednorazowych i okresowych.

Czy emeryt zamieszkały w Pysznicy może skorzystać z bilety za 1,50 zł, jeżeli korzysta z autobusu MZK na trasie Pysznica – Stalowa Wola?

Tak, wszyscy emeryci i renciści mogą korzystać z biletów ulgowych. Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia.

Mieszkam w Stalowej Woli, jestem emerytką i w lipcu tego roku skończę 70 lat. Czy przed dniem urodzin mogę korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Tak. Mieszkańcy Stalowej Woli, którzy są emerytami lub rencistami i jednocześnie ukończyli 60. rok życia mogą korzystać z przejazdów bezpłatnych autobusami MZK od 01.01.2016r. Do przejazdu będzie konieczny Bilet Wolnej Jazdy, który zainteresowani mogą otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta MZK przy ul. Wolności 9 w Stalowej Woli. Bilet Wolnej Jazdy wymaga dostarczenia zdjęcia oraz okazania dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego pobierania renty lub emerytury. Choć dostarczenie zdjęcia wydaje się kłopotliwe to jednak w dłuższej perspektywie jest korzystne dla pasażera, bo Bilet Wolnej Jazdy jest jedynym dokumentem wymaganym w tym przypadku przy kontroli biletów. Nie trzeba ze sobą wozić dowodu osobistego czy też legitymacji emeryta/rencisty.

Co to jest Bilet Wolnej Jazdy?

Bilet wolnej jazdy to dokument uprawniający do bezpłatnego przejazdu autobusami MZK od 01.01.2016, który powinny w trakcie podróży posiadać następujące osoby:

 • emeryci, którzy ukończyli 60. rok życia, będącym jednocześnie mieszkańcami Gminy Stalowa Wola,
 • renciści, którzy ukończyli 60. rok życia, będącym jednocześnie mieszkańcami Gminy Stalowa Wola,
 • honorowi dawcy krwi, którzy oddali, co najmniej 12 litrów krwi – kobiety lub 18 litrów krwi – mężczyźni lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które ukończyły 55 rok życia, będący jednocześnie mieszkańcami Gminy Stalowa Wola,
 • osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które ukończyły 55 rok życia, będący jednocześnie mieszkańcami Gminy Stalowa Wola,
 • osoby, którym przyznano tytuł „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola” lub „Honorowy Obywatel Miasta Stalowa Wola”,
 • dzieci w rozumieniu ustawy z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, będący posiadaczami Karty Dużej Rodziny, wydanej na podstawie przedmiotowej ustawy przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Bilet wolnej jazdy wydajemy w Punkcie Obsługi Klienta, przy ul. Wolności 9 (obok Urzędu Miasta) lub w POK przy: Alejach Jana Pawła II 25A . Osoby zainteresowane otrzymaniem biletu wolnej jazdy otrzymują bilet po wypełnieniu wniosku. Wnioski dostępne są w Punktach Obsługi Klienta, jak również można pobrać wniosek klikając TUTAJ. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie oraz przedstawić ww. dokumenty uprawniające do ulgi. Punkt Obsługi Klienta przy ul. Wolności 9 w Stalowej Woli jest czynny od 9:00 do 16:30, od poniedziałku do piątku.

Czy osoba niewidoma może bezpłatnie podróżować autobusem MZK do Niska?

Tak, osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności spowodowanym chorobą wzroku (kod 04-O) mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia.

Czy student, w wieku powyżej 26. lat, może korzystać z biletów ulgowych?

Tak. Osoby studiujące na studiach licencjackich lub uzupełniających, bądź jednolitych (pięcioletnich magisterskich) mogą korzystać z biletów ulgowych 50% w całej sieci komunikacji miejskiej (zarówno w strefie miejskiej jak i podmiejskiej). Wiek osoby studiującej nie ma znaczenia w tym przypadku i nie jest żadnym ograniczeniem w prawie do korzystania z ulgi. Nie ma również znaczenia miejsce zamieszkania studenta.

Bilety jednorazowe i czasowe

Co oznaczają wprowadzone strefy A i B?

Od 01.01.2016r. sieć stalowowolskiej komunikacji miejskiej będzie podzielona na dwie strefy: strefę A i strefę B. S
Strefa A to obszar Miasta Stalowa Wola. Strefa B to obszar objęty komunikacją miejską poza strefą A (czyli przystanki w miejscowościach poza Miastem) Stalową Wola. W uproszczeniu można utożsamiać strefą A ze strefą miejską, natomiast strefę B ze strefą podmiejską.

Ile kosztuje podróż autobusem MZK jeżeli korzystam z biletów jednorazowych?

Przejazd w jednej strefie kosztuje 2,20 zł (ulgowy 1,10 zł). Przykład jeżeli pasażer wsiada na przystanku w strefie A i wysiada w strefie A wówczas kasuje bilet za 2,20 zł (ulgowy 1,10 zł) lub jeżeli pasażer wsiada na przystanku w strefie B i wysiada w strefie B wówczas również kasuje bilet za 2,20 zł (ulgowy 1,10 zł).  Natomiast jeżeli przy podróży przekroczymy granice strefy np. wsiądziemy do autobus w strefie A i wysiądziemy w strefie B (albo odwrotnie) wówczas kasujemy bilet za 3 zł (ulgowy 1,50 zł). Również jeżeli w trakcie podróży będziemy przekraczać granice stref to wtedy kasujemy bilet za 3 zł (ulgowy 1,50 zł)

Gdzie kupić bilety jednorazowe?

Bilety jednorazowe dostępne są w punktach sprzedaży, prowadzonych przez naszych kontrahentów. Są to kioski, sklepy (w ty, PSS Społem w Stalowej Woli). Bilety jednorazowe można nabyć również w biletomatach mobilnych zainstalowanych w autobusach (obecnie 19 autobusów posiada takie urządzenia) oraz w trzech biletomatach stacjonarnych zlokalizowanych przy przystankach: Al. Jana Pawła II – Os. Centralne, K.E.N. – Parking, Okulickiego – Hala Targowa. Ponadto w każdym autobusie MZK bilet jednorazowy można zakupić w kasowniku płacąc za przejazd zbliżeniową kartą płatniczą lub wykorzystując do tego Stalowowolską Kartę Miejską z funkcją portmonetki. Bilety jednorazowe można również nabyć za pomocą aplikacji telefonicznej SKY-CASH lub u kierowcy autobusu (w przypadku, gdy w autobusie nie ma biletomatu).

Gdzie mogę kupić bilet dobowy?

Bilet dobowy można zakupić w Punkcie Obsługi Klienta MZK (w Stalowej Woli, przy ul. Wolności 9), w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Komunalnej 1 oraz w elektronicznym systemie sprzedaży biletów przez telefon komórkowy (system Sky-Cash). Bilet dobowy można również nabyć u kierowcy w autobusie.

Czy bilet kupiony u kierowcy trzeba kasować w kasowniku?

Tak. Bilet zakupiony u kierowcy w autobusie należy niezwłocznie po zakupie skasować w kasowniku.

Kiedy należy kasować bilet jednorazowy?

Bilet jednorazowy należy skasować w kasowniku niezwłocznie po wejściu do autobusu. Wskazane jest, aby skasowanie biletu nastąpiło przez zajęciem przez Pasażera miejsca siedzącego w autobusie. Takie zachowanie pozwoli uniknąć zbędnych tłumaczeń w momencie, gdy rozpocznie się kontrola biletów, a Pasażer nie zdążył skasować biletu, gdyż np. zajęty był szukaniem wolnego miejsca siedzącego.

Jak wygląda poprawne kasowanie biletu w kasowniku?

Bilet jednorazowy należy włożyć do otworu kasownika i odczekać do momentu, aż kasownika sygnałem dźwiękowym poinformuje o poprawnym skasowaniu biletu (w formie nadruku na bilecie i wykonaniu nakłucia). Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego należy wyciągnąć bilet. Nie należy wykonywać tej czynności gwałtownie. Po wyciągnięciu biletu z kasownika należy sprawdzić, czy kasownika wykonał na bilecie nadruk.

Włożyłem bilet do kasownika. Po wyjęciu biletu z kasownika i sprawdzeniu nadruku okazało się, że kasownik wykonał nakłucie na bilecie, lecz nadruk jest nieczytelny (zamazany). Czy wówczas mam dokonać powtórnego skasowania biletu?

W przypadku, gdy Pasażer stwierdzi, że po wyjęciu biletu z kasownika nadruk jest nieczytelny (zamazany) bądź niewyraźny lub bardzo słaby, wówczas fakt ten należy niezwłocznie zgłosić kierowcy autobusu. Pod żadnym pozorem prosimy nie kasować biletu powtórnie, gdyż wówczas nastąpi ponowne nakłucie biletu przez kasownik i zostanie to, w trakcie kontroli, odczytane jako podwójne kasowanie biletu!

Co zrobić w sytuacji, gdy kasownik, w którym chcę skasować bilet, jest niesprawny?

W znacznej większości autobusów niesprawność kasownika jest sygnalizowana świecącą na czerwono kontrolką umieszczoną na obudowie kasownika. W takiej sytuacji należy udać się do innego kasownika znajdującego się w autobusie. W sytuacji, gdy w autobusie nie działa żaden kasownik należy niezwłocznie zgłosić to kierowcy autobusu, który w razie kontroli powiadomi kontrolera biletów, że kasowniki są niesprawne oraz wskaże pasażerów, którzy zgłosili mu chęć skasowania biletów.

Jak korzystać z biletu dobowego?

Bilet dobowy kasujemy w kasowniku niezwłocznie po wejściu do autobusu. Kasownik „odbije” na bilecie godzinę skasowania (są to cztery ostatnie cyfry druku naniesionego na kasownik). Od tego momentu możemy korzystać z przejazdów autobusami MZK przez okres 24-ech godzin. Bilet dobowy kasujemy tylko jeden raz ! Przy kolejnej podróży nie kasujemy tego samego biletu. W razie kontroli kontroler odczyta z biletu godzinę skasowania i stwierdzi czy minęły 24-y godziny czy też nie.

Skasowałam bilet dobowy. W trakcie kolejnej podróży autobusem MZK, posiadając ten bilet dobowy, okazało się, że autobus nie dojedzie do celu mojej podróży przed upływem 24-ech godzin. Minie ok 10 minut. Co wówczas mam zrobić?

Jeżeli posiadamy skasowany bilet dobowy, a godzina rozpoczęcia kursu jest przed upływem 24-ech godzin od skasowania tego biletu, wówczas możemy rozpocząć podróż i zakończyć ją na dowolnie wybranym przystanku, mimo że koniec podróży będzie miał miejsce po upływie 24-ech godzin od skasowania biletu. W tej sytuacji ważny jest czas rozpoczęcia podróży.

Bilety okresowe

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ STALOWOWOLSKĄ KARTĘ MIEJSKĄ ?

Stalowowolską Kartę Miejską (SKM) można bezpłatnie uzyskać w Punktach Obsługi Klienta przy ul. Wolności 9 lub Al. Jana Pawła II 25 w Stalowej Woli.

SKM wydaje się jednokrotnie przy zakupie pierwszego biletu okresowego, doładowaniu elektronicznej portmonetki lub wydaniu biletu wolnej jazdy. Do uzyskania SKM potrzebny jest dokument tożsamości i numer PESEL. Klient może dostarczyć swoje zdjęcie (które zwracamy) lub wykonać zdjęcie na miejscu w POK.

Jakie są terminy ważności biletów okresowych?

Pasażer może wybrać bilet okresowy ważny przez 15, 30 lub 60 dni od daty, którą sam określił, tzn. bilety okresowe MZK nie są typowymi biletami miesięcznymi ważnymi od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Pasażer sam decyduje od kiedy rozpoczyna się ważność biletu. Może to być w dowolnym dniu miesiąca. Od wybranej przez Pasażera daty rozpoczyna się bieg ważności biletu, czyli 15, 30 lub 60 dni w zależności od tego jaki bilet Pasażer wybiera.
Jeżeli pasażer wybierze bilet okresowy ważny od poniedziałku do piątku, to w wybranym okresie ważności tego  biletu okresowego  może z niego korzystać, ale tylko w dniach od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele bilet jest nieważny. Przy zakupie biletu ważnego we wszystkie dni tygodnia pasażer może korzystać z biletu okresowego w okresie jego ważności, od poniedziałku do niedzieli.

Czy bilet okresowy upoważnia do korzystania z każdej linii komunikacyjnej?

W ofercie biletów okresowych występują bilety trasowane oraz sieciowe. Bilety trasowane są biletami na jedną lub na dwie linie komunikacyjne. Pasażer w momencie zakupu biletu okresowego decyduje na jakiej linii lub na jakich dwóch liniach bilet będzie ważny. Pasażer posiadający bilet okresowy trasowany nie może wykorzystać tego biletu na innej linii komunikacyjnej niż wskazana(e) na bilecie okresowym.
Inaczej jest w przypadku, gdy Pasażer zakupił bilet okresowy sieciowy. Taki bilet nie niesie ze sobą żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o numer linii komunikacyjnej, a więc można wykorzystać bilet na dowolnej linii (oczywiście biorąc pod uwagę okoliczność, czy jest to bilet miejski czy podmiejski).

Czy bilet, który mam kupiony (okresowy, ważny od poniedziałku do piątku, sieciowy) ważny w okresie ferii/wakacji może być wykorzystywany w tym czasie (ferii/wakacji), mimo że są to dni wolne od nauki w szkole?

Tak, oczywiście. Taki bilet może być wykorzystany. Nie ma znaczenia, że akurat w okresie jego ważności przypadają ferie, wakacje lub święta.

Korzystam z biletu okresowego ulgowego. Czy muszę okazywać w trakcie kontroli, oprócz biletu, również dokument uprawniający do ulgi?

Tak. W trakcie kontroli Pasażer korzystający z biletu okresowego ulgowego musi okazać dokument potwierdzający prawo do korzystania z biletu ulgowego.

Co zrobić w przypadku zagubienia Karty Miejskiej?

W przypadku zagubienia karty miejskiej można uzyskać jej duplikat w Punktach Obsługi Klienta MZK Sp. z o.o. (ul. Wolności 9 lub Al. Jana Pawła II 25 (Budynek Mostostal).

Opłaty specjalne (mandaty)

W trakcie kontroli biletów nie posiadałem legitymacji szkolnej i dostałem wezwanie do zapłaty.  Czy mogę uniknąć płacenia mandatu?

Tak. W takiej sytuacji należy w terminie siedmiu dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (tzw. mandatu) przedstawić w siedzibie firmy kontrolerskiej ważną legitymację szkolną. Opłata dodatkowa zostanie anulowana za pobraniem opłaty manipulacyjnej w kwocie 11 zł.

Czy opłatę dodatkową można uiścić przelewem bankowym?

Tak, można. Przelew należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w zakładce Bilety i ulgi/Opłaty dodatkowe. Należy jednak pamiętać, że za termin uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy MZK, a ma to ogromne znaczenie, jeżeli pasażer chce skorzystać z prawa do obniżenia opłaty dodatkowej z tytułu uregulowania jej w terminie siedmiu dni od daty jej nałożenia.

Jakie będą konsekwencje nieopłacenia mandatu?

Wobec osoby. która nie uregulowała opłaty dodatkowej za brak biletu będą prowadzone czynności windykacyjne polegające na:

 • wpisaniu dłużnika do biura informacji gospodarczej
 • wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wydanie sądowego nakazu zapłaty
 • skierowaniu sprawy do komornika, w celu wykonania sądowego nakazu zapłaty.

Dłużnik (gapowicz) zostanie obciążony w powyższych sytuacjach kosztami dodatkowymi oraz odsetkami.
W niektórych sytuacjach okres dochodzenia należności może wynieść 10 lat.

Zasady przewozowe

Czy przewożąc autobusem MZK wózek dziecięcy muszę kasować dodatkowy bilet?

Nie. Przewóz wózka dziecięcego, rowerka czy innych bagaży jest bezpłatny. Należy pamiętać przy tym o zachowaniu zasad bezpieczeństwa tj.  nie utrudniać przejścia i nie narażać na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów lub środka transportu, nie ograniczać widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

Do kogo mam skierować wniosek o postawienie wiaty przystankowej na przystanku?

Wnioski o budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom należy kierować do władz gmin, na terenie których ma znajdować się wnioskowany przystanek.

Czy przystanek w Rozwadowie należy do strefy miejskiej?

Tak, przystanek Rozwadów – Rynek /Os. Rozwadów/ należy do Strefy A (dawna strefa miejska).

Nasze obiekty

Zajezdnia autobusów ZKM

Główna baza i jednocześnie plac manewrowy dla naszego taboru.

Posiadamy własną stacje napraw pojazdów, gdzie nasi mechanicy czuwają nad bezpieczeństwem pasażerów.

Posiadamy również własną myjnię samochodową.

W terenie od lat służy nam pojazd pogotowia technicznego.

Dyspozytornia

Centrum logistyczne Zakładu Komunikacji Miejskiej, to miejsce gdzie nad sprawną realizacją wszystkich tras czuwa nasz dyspozytor.

Centrum logistyczne służy również jako “poczekalnia” dla kierowców oczekujących na swoje kursy.

Stacja Kontroli Pojazdów

Badania techniczne:

 • samochodów osobowych
 • sam. ciężarowych do 3,5 t
 • motocykli, ciągników, przyczep
 • pojazdów zasilanych LPG

Wykonujemy również:

 • pierwsze badanie pojazdu zarejestrowanego za granicą
 • badania haków holowniczych
 • sprawdzenie geometrii kół
 • diagnostykę komputerową pojazdu

Serwis układu klimatyzacji samochodów osobowych i sprzętu specjalistycznego

W pakiecie oferujemy:

 • pełną diagnostykę układu (podpięcie agregatu, opróżnienie układu, recykling czynnika, osuszenie, sprawdzenie szczelności),
 • napełnienie układu klimatyzacji  (uzupełnienie oleju i czynnika, wprowadzenie UV do układu),
 • naprawa klimatyzacji aut osobowych i sprzętu specjalistycznego (koparki, ładowarki, kruszarki, itp.)
 • odgrzybianie i odkażanie metodą ozonowania

Zapraszamy do naszej Stacji Kontroli Pojazdów
od 9.00-17.00 w dni powszednie,
od 7.00 do 15.00 w soboty
kontakt:
15 844-85-81

Przydatne dokumenty

Usługi dodatkowe

Diagnostyka układu klimatyzacji

Stacja Kontroli Pojazdów MZK zaprasza do serwisowania układów klimatyzacyjnych w pojazdach osobowych i specjalistycznych (koparki, ładowarki, kruszarki itp.)

W pakiecie serwisowym oferujemy:

 • pełną diagnostykę układu (podpięcie agregatu, opróżnienie układu, recykling czynnika, osuszenie, sprawdzenie szczelności),
 • napełnienie układu klimatyzacji czynnikiem (uzupełnienie czynnika i oleju, wprowadzenie UV do układu),
 • naprawa klimatyzacji,
 • odgrzybianie i odkażanie metodą ozonowania
Uwaga Promocja:
Pełny serwis klimatyzacji = ODGRZYBIANIE GRATIS

Zapewniamy:

 • profesjonalną obsługę,
 • najnowszą generację urządzeń do serwisowania i naprawy klimatyzacji,
 • atrakcyjne ceny

Serwis Klimatyzacji przy Stacji Kontroli Pojazdów MZK zaprasza:

 • Pn.-Pt. od 7.00-15.00
 • Tel. (15) 844-85-81

Pracujemy na urządzeniach najnowszej generacji typu:

 • Texa Begaz 780 R
 • Advans Invento

Wynajem powierzchni reklamowej

Oferujemy następujące rodzaje reklamy:

 • na autobusach
 • wewnątrz autobusów
 • na powierzchni ogrodzeniowej

Zaletą reklamy umieszczonej na autobusach komunikacji miejskiej jest fakt, że reklama ta staje się reklamą mobilną.

Wybrany przez Państwa autobus, na którym zostanie umieszczona Państwa reklama kursuje po różnych liniach i w przeciwieństwie do reklamy stałej (np. billboard) dociera do tysięcy mieszkańców naszego miasta, ale również do mieszkańców gmin ościennych, które obsługuje MZK.

Kolorowo oklejony autobus zwraca uwagę przechodniów, kierowców a co za tym przekazuje treść zawartą w materiale reklamowym.

Informacje dotyczące umieszczenia reklam w środkach komunikacji miejskiej i pozostałych udzielane są pod nr telefonu 15 842-39-19 wew. 412.

Wynajem autobusów

MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli świadczy usługi w zakresie wynajmu autobusów dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, przedszkoli, szkół i innych instytucji.

Zamówienia usług należy dokonać osobiście w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej , ul. Komunalna 3.

Celem usprawnienia procedury zamówienia prosimy o wypełnienie druku zlecenia. Druk zlecenia usługi przewozowej można pobrać poniżej lub otrzymać w ZKM (ul. Komunalna 3).

Osoby wynajmujące autobus mają możliwość zamieszczenia informacji, zdjęć, slajdów, krótkich filmów na monitorze umieszczonym w wewnątrz autobusu oraz informacji na tablicy informacyjnej autobusu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15-842-39-19 wew. 426.

Serwis Opon MZK

Nowoczesny sprzęt do wymiany ogumienia, wyszkolony personel, atrakcyjne ceny oferuje SERWIS OPON MZK, który zaprasza do skorzystania z usług właścicieli pojazdów osobowych i dostawczych. Profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w obsłudze floty transportowej komunikacji miejskiej oraz służb sprzątających zapewnia fachowość usług.

Serwis mieści się na placu manewrowym ZKM, przy ulicy Komunalnej 3 w Stalowej Woli, tuż obok Stacji Obsługi Pojazdów.

Zapraszamy:

pn.- pt. od 7.00 do 15.00

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. ZADZWOŃ!

Tel. (15) 844-85-81
E-mail: rdrobny@mzk.stalowa-wola.pl

ZKM w obiektywie

Napisz do nas