• Szerokość
    • Rozmiar treści
Rozdanie nagród za surowce

W czwartek 19 grudnia 2019 roku w auli stalowowolskiej biblioteki międzyuczelnianej odbyła się uroczystość rozdania nagród w Jubileuszowej X edycji …

Do góry