Biuro Obsługi Klienta

Zgłaszanie wskazania wodomierza (15) 842 22 37

Odczyt wodomierza

Przekazywanie informacji o wskazaniu wodomierza poprzez formularz zgłoszeniowy jest możliwe tylko w okresach odczytowych, (gdy pracownik MZK dokonujący odczytu nie zastanie Państwa w mieszkaniu/lokalu i pozostawi  stosowne zawiadomienie z prośbą o podanie wskazania wodomierza).

Zgłoszenia wskazania wodomierza poprzez formularz w innym terminie niż wyznaczony, nie będą uwzględniane w rozliczeniu.

Poniższy formularz służy do przekazania informacji o wskazaniu wodomierzy.

  1. Wypełnienie pierwszych 2 pól formularza jest wymagane, aby poprawnie przekazać wskazanie wodomierza.
  2. Informację o numerze klienta znajdziecie Państwo na fakturze (patrz przykład nr 1)
  3. Po wypełnieniu formularza prosimy nacisnąć przycisk znajdujący się u dołu strony „Wyślij”

Jak odczytać wskazanie  wodomierza aby poprawnie podać wartość w formularzu

  • ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne.
  • Podając wskazanie wodomierza należy podać wyłącznie cyfry czarne oznaczające pełne metry sześcienne (patrz przykład nr 2)

Formularz zgłoszeniowy

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego.


Stan wodomierza (lokale z 1 wodomierzem)

Stan wodomierza do podlewania roślin

Stan wodomierza - woda ciepła kuchnia (lokale z więcej niż 1 wodomierzem)

Stan wodomierza - woda zimna kuchnia (lokale z więcej niż 1 wodomierzem)

Stan wodomierza - woda ciepła łazienka (lokale z więcej niż 1 wodomierzem)

Stan wodomierza - woda zimna łazienka (lokale z więcej niż 1 wodomierzem)