Biuro Obsługi Klienta

Osoby, które korzystają z naszych usług lub chcą stać się naszymi klientami, zapraszamy do budynku spółki Miejskiego Zakładu Komunalnego, ul. Komunalna 1 w Stalowej Woli lub do Punktu Obsługi Klienta, ul. Wolności 9 (budynek magistratu).

Kontakt

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola

Biuro Obsługi Klienta, na parterze budynku przy ulicy Komunalnej 1, załatwia sprawy związane z:

 • umowami,
 • ewidencją i odczytem wodomierzy,
 • fakturami i rachunkami za usługi,
 • zakupem jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
 • składaniem wniosków o wydanie biletu wolnej jazdy
 • informacją w zakresie realizowanych przez nas usług.

Tel. (15) 842-22-37, (15) 842-70-86, (15) 844-39-78
Fax: (15) 842-19-50
E-mail: bok@mzk.stalowa-wola.pl

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz.: od 7.00 do 15.00

Punkt Obsługi Klienta
ul. Wolności 9
37-450 Stalowa Wola

Punkt Obsługi Klienta, w budynku przy ulicy Wolności 9, załatwia sprawy związane z:

 • informacją dla pasażerów w zakresie komunikacji miejskiej,
 • zakupem biletów komunikacji miejskiej (jednorazowych, miesięcznych, okresowych, wydawaniem biletów wolnej jazdy),
 • fakturami i rachunkami za usługi realizowane przez MZK Sp. z o.o,
 • wyrobieniem Stalowowolskiej Karty Miejskiej

Tel. (15) 642-50-54

Punkt Obsługi Klienta czynny jest:
od poniedziałku do piątku
w godz.: od 8.00 do 15.45

Punkt Obsługi Klienta
ul.Al. Jana Pawła II 25 A
37-450 Stalowa Wola

Punkt Obsługi Klienta, w budynku przy ulicy Al. Jana Pawła II 25 A, załatwia sprawy związane z:

 • informacją dla pasażerów w zakresie komunikacji miejskiej,
 • fakturami za usługi (możliwość dokonania opłat),
 • zakupem biletów jednorazowych i okresowych (również dla punktów sprzedaży),
 • wyrobieniem biletu wolnej jazdy,
 • informacją w zakresie realizowanych przez nas usług,
 • wyrobieniem Stalowowolskiej Karty Miejskiej,
 • podpisywaniem umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (z wyjątkiem firm),
 • uzyskaniem informacji oraz podpisaniem umowy dotyczącej wynajmu lokali (pomieszczeń biurowych) w zasobach MZK Sp.z o.o.

Kontakt z POK: (15) 810 94 13

Punkt Obsługi Klienta czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz.: od 8.00 do 16.00

Rachunki za usługi Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. bez dodatkowych opłat manipulacyjnych, mogą Państwo uregulować w następujących punktach:

Kasa MZK

ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz.: od 7.00 do 14.00

(przerwa 20 minutowa: 10.30 – 10.50)

Punkt Obsługi Klienta MZK

ul. Wolności 9
37-450 Stalowa Wola

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz.: od 8.00 do 16.00

Punkt Obsługi Klienta MZK

ul. Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz.: od 8.00 do 15.30

Mogą Państwo również skorzystać z możliwości bezpośredniej wpłaty na konto bankowe Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.:

BANK PEKAO S.A. STALOWA WOLA:

09 1240 2799 1111 0000 3844 5770

Dane kontaktowe

Kierownik Działu Handlowego (parter – pokój nr 3)

Andrzej Pityński
Tel.: 15 842-34-11 wew. 370

Księgowość DH (Parter – pokój nr 2)

Monika Młynek – Tel.: 15 842-34-11 wew. 343

 • Windykacja, ERIF, mandaty

Halina Wolak – Tel.: 15 842-34-11 wew. 343

 • Rozliczenia: (firmy, domki, gminy)

Czesława Mikołajczyk – Tel.: 15 844-34-11 wew. 342

 • Rozliczenia: (MZB, ZAB, SBM, Wspólnoty mieszkaniowe)

Dział handlowy

Barbara Tomczyk – Tel.: 15 844-39-78 wew. 322

 • Fakturowanie (woda, ścieki) – firmy
 • Umowy – firmy

Paweł Mazurak – Tel.: 15 844-39-78 wew. 369

 • Fakturowanie (woda, ścieki) – MZB, ZAB, Wspólnoty mieszkaniowe

Konrad Rataj – Tel. 15 844 39 78 wew. 336

 • Fakturowanie za usługi wywozu nieczystości stałych

Andrzej Szymański – Tel. 15 844 39 78 wew. 335

 • Wymiana wodomierzy
 • Fakturowanie (woda, ścieki) – domki

Biuro Obsługi Klienta

Robert Byś
Tel.: 15 844-39-78 wew. 352

Paulina Batóg
Tel.: 15 844-39-78 wew. 355

Janusz Czajka
Tel.: 15 844-39-78 wew. 356

 • Fakturowanie (woda, ścieki) – SBM, Wspólnoty mieszkaniowe

Biuro Obsługi Klienta
E-mail: bok@mzk.stalowa-wola.pl
Tel.: (15) 844-39-78, (15) 842-70-86

 • Umowy
 • Przyjmowanie wskazań wodomierzy
 • Faktury za usługi komunalne
 • Przyjmowanie wniosków na bilet wolnej jazdy
 • Informacje w zakresie realizowanych prze nas usług
 • Przyjmowanie wniosków i reklamacji
 • Przyjmowanie zleceń na dodatkowe podstawienie kontenera

Inspektor Ochrony Danych 

E-mail: iod@mzk.stalowa-wola.pl
Tel.: tel. (15) 842-34-11 (wew. 888)