• Szerokość
  • Rozmiar treści

Znajdziesz tutaj informacje o strefach, biletach i punktach ich sprzedaży, a także ulgi i osoby uprawnione do skorzystania z przejazdów ulgowych. Dowiesz się jakie są aktualne ceny biletów jedno i wielostrefowych, jednorazowych, okresowych, specjalnych, dzięki tej wiedzy wybierzesz dla siebie odpowiedni bilet.

Strefy

 • Strefa A
  to wyłącznie obszar Miasta Stalowa Wola,
  (wszystkie przystanki zlokalizowane w granicach Stalowej Woli).
 • Strefa B
  to obszar objęty komunikacją miejską poza strefą A
  (wszystkie przystanki w miejscowościach objętych komunikacją miejską tj. Agatówka, Borek, Brandwica, Jastkowice, Palenie, Kłyżów, Malce, Moskale, Nisko, Olszowiec, Pilchów, Pysznica, Racławice, Turbia, Zarzecze, Ziarny, Obojna, Wolina, Nowa Wieś, Chłopska Wola, Ruda Jastkowska,Zbydniów, Zaleszany.

Bilety jednorazowe

 • bilet jednorazowy normalny jednostrefowy2,20 zł
  (tylko w strefie A lub tylko w Strefie B)
 • bilet jednorazowy ulgowy jednostrefowy1,10 zł
  (tylko w strefie A lub tylko w Strefie B)
 • bilet jednorazowy normalny wielostrefowy3 zł
  (obowiązuje przy przejazdach pomiędzy strefami A i B)
 • bilet jednorazowy ulgowy wielostrefowy1,50 zł
  (obowiązuje przy przejazdach pomiędzy strefami A i B)

Bilety czasowe

 • Bilet dobowy na okaziciela – 8 zł

Bilety okresowe specjalne

 • Bilet okresowy wakacyjny – 40 zł
  (ważny we wszystkie dni tygodnia, na wszystkich liniach – miejskich i podmiejskich – dla dzieci i młodzieży szkolnej (do dnia ukończenia 21. roku życia) oraz studentów (do dnia ukończenia 24. roku życia). Bilet ważny w okresie od 01. lipca do 31. sierpnia)

Bilety okresowe normalne

na 60 kolejnych dni – imienny, ważny od poniedziałku do piątku

 • na jedną linię: jednostrefowy – 110 zł, wielostrefowy – 165 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 120 zł, wielostrefowy – 180 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 150 zł, wielostrefowy – 225 zł

na 30 kolejnych dni – imienny, ważny od poniedziałku do piątku

 • na jedną linię: jednostrefowy – 62 zł, wielostrefowy – 93 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 64 zł, wielostrefowy – 96 zł
 • sieciowy: jednostrefowi – 82 zł, wielostrefowy – 123 zł

na 15 kolejnych dni – imienny, ważny od poniedziałku do piątku

 • na jedną linię: jednostrefowy – 38 zł, wielostrefowy– 57 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 40 zł, wielostrefowy – 60 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 50 zł, wielostrefowy – 75 zł

na 60 kolejnych dni – imienny, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 126 zł, podmiejski – 189 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 136 zł, podmiejski – 204 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 166 zł, podmiejski – 249 zł

na 30 kolejnych dni – imienny, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 70 zł, wielostrefowy – 105 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 72 zł, wielostrefowy – 108 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 90 zł, wielostrefowy – 135 zł

na 15 kolejnych dni – imienny, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 42 zł, podmiejski – 63 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 44 zł, podmiejski – 66 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 54 zł, podmiejski – 81 zł

na 60 kolejnych dni – na okaziciela, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 150 zł, wielostrefowy – 225 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 166 zł, wielostrefowy – 249 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 190 zł, wielostrefowy – 285 zł

na 30 kolejnych dni – na okaziciela, ważny we wszystkie dni

 • na jedną linię: jednostrefowy – 82 zł, wielostrefowy – 123 zł
 • na dwie linie: jednostrefowy – 90 zł, wielostrefowy – 135 zł
 • sieciowy: jednostrefowy – 102 zł, wielostrefowy – 153 zł

Uprawnieni na przejazdy ulgowe (50% ceny biletu normalnego)
w komunikacji miejskiej realizowanej przez MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli (od 01.01.2016r.)

LpUprawnieniDokument uprawniający
1Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych, nie dłużej niż do dnia ukończenia 24. roku życia oraz uczniowie pobierający naukę wyłącznie w zakładach rzemieślniczych, nie dłużej niż do 21 roku życia.Ważna legitymacja szkolna, a w przypadku uczniów zakładów rzemieślniczych ważna legitymacja uczniowska wydana przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.
2Emeryci i renciści.Legitymacja emeryta/rencisty wydana przez organ emerytalno-rentowy
3Studenci studiów doktoranckich.Legitymacja studenta studiów doktoranckich.
4Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich).Ważna legitymacja studencka
5Inwalidzi słuchu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu niepełnosprawności (kod niepełnosprawności 03-L).
6Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami.Dowód uprawnień kombatanckich wydany zgodnie z ustawą z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
7Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w stosownym rozporządzeniu.
Do góry