• Szerokość
    • Rozmiar treści

Zakład Transportu dysponuje rozwiniętą bazą techniczną w skład której wchodzą pojazdy gwarantujące utrzymanie standardów najwyższej jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Nasze pojazdy spełniają wymagane normy emisji spalin.

Wszystkie pojazdy są wyposażone w odpowiednie urządzenia współpracujące z posiadanym oprogramowaniem oraz z systemem GPS, który umożliwia trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o trasie pracy pojazdów i miejscach ich postoju oraz miejscach wyładunku odpadów. Dzięki temu możliwe jest tworzenie optymalnych tras przejazdu samochodów specjalistycznych tzw. “trasówek”, które usprawniają system zbiórki odpadów, umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, mniejsze zużycie paliwa oraz stały nadzór nad realizacją usługi.

Potencjał techniczny Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. wykorzystywany do świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych:

śmieciarka wyposażona w system wagowy

6 śmieciarek wyposażonych w system wagowy

kontenerowiec z dźwigiem hakowym lub bramowym

9 kontenerowców z dźwigiem hakowym lub bramowym

samochód skrzyniowy

4 samochody skrzyniowe i osobowe

Pojazdy specjalistyczne tj.: ładowarki, zamiatarki, podnośniki, rębarki

Pojazdy specjalistyczne tj.: ładowarki, zamiatarki, podnośniki, rębarki

Do góry