Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Nasza oczyszczalnia spełniając wymogi środowiskowe zajmuje się oczyszczaniem nieczystości komunalnych przy zastosowaniu najnowszych technologii.

Kontakt

Miejska Oczyszczalnia Ścieków
ul. Działkowa 1
37-450 Stalowa Wola

Czas pracy MOŚ:
pon. – piątek w godz.: 7.00 – 15.00

Na szczegółowe pytania związane z Miejską Oczyszczalnią Ścieków, pomogą odpowiedzieć państwu:

Sekretariat
Tel.: 15 842-28-93

Kierownik Zakładu

mgr inż. Paweł Ros
E-mail: pros@mzk.stalowa-wola.pl

Z-ca kierownika Zakładu

Mieczysław Pikuła
E-mail: mpikula@mzk.stalowa-wola.pl

Czym się zajmujemy

Nasza oczyszczalnia spełniając wymogi środowiskowe zajmuje się oczyszczaniem nieczystości komunalnych przy zastosowaniu najnowszych technologii. Zajmujemy się także produkcją energii ekologicznej. Dbamy o nasze lokalne środowisko naturalne.

Zadania wykonywane przez służby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ):

  • oczyszczanie ścieków komunalnych,
  • utylizacja alkoholu pochodzącego z przemytu na wniosek organów skarbowych i celnych.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków jest eksploatowana całą dobę.

W Stalowej Woli znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków: Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) oraz Miejska Oczyszczalnia Ścieków (MOŚ). Ścieki przemysłowe oczyszczane są przez HSW – Wodociągi Sp. z o.o. w COŚ, natomiast ścieki komunalne oczyszczane są przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w MOŚ. Oczyszczone ścieki z obu oczyszczalni odprowadzane są do rzeki San wspólnym kolektorem zrzutowym, zgodnie z wydanym przez Starostę Stalowowolskiego pozwoleniem wodnoprawnym.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków została oddana do użytku we wrześniu 1993 r. Eksploatowana oczyszczalnia opierała się wyłącznie na mechanicznym i biologicznym oczyszczaniu ścieków, bez wykorzystywania procesów usuwania substancji biogennych – azotu i fosforu, które są potencjalnym źródłem wtórnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Obiekty oraz technologia zastosowana w MOŚ, ze względu na zakres i możliwości realizowanych procesów oczyszczania, była przestarzała i nie spełniała norm oczyszczania ścieków ówcześnie obowiązujących w Polsce, a także w Unii Europejskiej.

W związku z powyższym w latach 2006-2009 przeprowadzono modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. „Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  w Stalowej Woli” realizowana była w ramach Projektu Funduszu Spójności Nr 2003/PL/16/PE/042 „Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli”. Całość poniesionych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia wyniosła 33 812 202,27 zł, w tym środki Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. wyniosły 2 821 922,78 zł, pożyczka inwestycyjna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do spłacenia przez MZK Sp. z o.o. 14 221 217,06 zł oraz fundusze unijne 16 769 062,43 zł.

Nasze obiekty

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Stalowej Woli jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem substancji biogennych.

0 m3/d
Maksymalna przepustowość oczyszczalni
0 m3/d
średnia ilość ścieków dopływających do oczyszczalni

Część mechaniczna oczyszczalni

Część biologiczna oczyszczalni

Część ciągu przeróbki osadów

Gospodarka energetyczna oczyszczalni ścieków

Usługi dodatkowe

Miejska Oczyszczalnia Ścieków świadczy usługi dodatkowe dla osób indywidualnych, instytucji i podmiotów gospodarczych takie jak:

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów poprodukcyjnych z przemysłu: mleczarskiego (np. serwatka, itp.), piwowarskiego i gorzelniczego (np.: wysłodziny browarnicze, wywar gorzelniany zbożowy, ziemniaczany i owocowy), przemysłu cukrowniczego (melasa buraczana), przemysłu piekarniczego (odpady piekarnicze, itp.)

 

Udostępniamy możliwość utylizacji alkoholu pochodzącego z przemytu na wniosek wystosowany przez organy skarbowe oraz celne.

MOŚ w obiektywie

Napisz do nas