• Szerokość
  • Rozmiar treści

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy Stalowej Woli mogą do nich bezpłatnie przywieźć i oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów: gruz, cegłę, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady opakowaniowe.

Rupieciarnia

 • Adres:
  ul. 1-go Sierpnia 18A
  37-450 Stalowa Wola
  Tel.: (15) 843 55 50
 • czynna: pon.-pt. 10.00-18.00, w soboty 8.00-16.00

Rupieciarnia 2 oraz Kącik Rzeczy Używanych

 • Adres:
  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 38
  37-450 Stalowa Wola
  Tel.: 694-433-358
 • czynne: wtorek-sobota, 8.00-16.00
  w poniedziałek: nieczynne
Kącik rzeczy używanych

Kącik Rzeczy Używanych (K.R.U.)

Kącik Rzeczy Używanych, to miejsce gdzie na zasadzie bezgotówkowej wymiany mieszkańcy Stalowej Woli mogą przywozić niepotrzebne w domu meble, krzesła, stoły, zabawki, wyroby ceramiczne i szklane, a także sprzęt AGD i RTV. 

Warunkiem jest to, aby przedmioty były sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym.

Zdający bezpłatnie zostawia przedmioty w Kąciku, a nabywca darmowo je zabiera, wypełniając dokument nieodpłatnego nabycia. 
Jeśli przedmiot nie znajdzie nabywcy przez okres 3 miesięcy trafia do strefy odpadów i będzie właściwie zagospodarowany.

Do góry