• Szerokość
    • Rozmiar treści

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy Stalowej Woli mogą do nich bezpłatnie przywieźć i oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów: gruz, cegłę, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady opakowaniowe.

Rupieciarnia

Rupieciarnia 2 oraz Kącik Rzeczy Używanych

  • Adres:
    ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 38
    37-450 Stalowa Wola
    Tel.: (15) 810-93-30 wew. 32
Kącik rzeczy używanych

Kącik Rzeczy Używanych (K.R.U.)

Kącik Rzeczy Używanych, to miejsce gdzie na zasadzie bezgotówkowej wymiany mieszkańcy Stalowej Woli mogą przywozić niepotrzebne w domu meble, krzesła, stoły, zabawki, wyroby ceramiczne i szklane, a także sprzęt AGD i RTV. 

Warunkiem jest to, aby przedmioty były sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym.

Zdający bezpłatnie zostawia przedmioty w Kąciku, a nabywca darmowo je zabiera, wypełniając dokument nieodpłatnego nabycia. Jeśli przedmiot nie znajdzie nabywcy przez okres 3 miesięcy trafia do strefy odpadów i będzie właściwie zagospodarowany.

Do góry