• Szerokość
  • Rozmiar treści

Zakład Zieleni Miejskiej świadczy usługi publiczne polegające na realizacji zadań gminnych w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli

 • Kierownik Zakładu
  Katarzyna Chajnowska
  Tel.: 15 842-34-11 wew. 334
 • Specjalista ds. Zieleni
  Katarzyna Pawleniak
  Tel.: 15 842-34-11 wew. 332
 • Inspektor ds. Zieleni
  Iwona Lewandowska
  Tel.: 15 842-34-11 wew. 332
 • Inspektor ds. Zieleni
  Piotr Jabłoński
  Tel.: 15 842-34-11 wew. 332
 • Mistrz
  Witold Bajgierowicz
  Tel.: 15 842-34-11 wew. 332
  Tel.: 694 323 177
 • Czym się zajmujemy:
  Utrzymanie kwietników sezonowych
  Koszenie terenów zielonych
  Zakładanie nowych terenów zieleni
  Pielęgnacja nasadzeń, drzew i krzewów
  Nasadzenia nowych drzew
  Wycinka drzew uschniętych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu
  Grabienie liści z terenów zieleni
  Oczyszczanie terenów zieleni ze śmieci i zanieczyszczeń

 • Dane adresowe
  Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Komunalna 3
  37-450 Stalowa Wola
 • Godziny otwarcia
  poniedziałek – piątek
  w godz. 7:00 – 15:00
Do góry