• Szerokość
  • Rozmiar treści

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych posiada w swojej ofercie szeroka gamę surowców wtórnych na sprzedaż tj: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, puszkę stalową oraz aluminiową. Surowce wtórne są wysegregowane zarówno ze zmieszanych odpadów komunalnych jak i z odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

15 01 01
Opakowania z papieru i tektury

 • makulatura kartonowa,
 • makulatura mix,
 • makulatura gazetowa,
 • sorter (makulatura słabszej jakości).

15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych

 • PET transparentny,
 • PET niebieski,
 • PET zielony,
 • chemia gospodarcza (miękka, twarda),
 • folia kolorowa mix.

15 01 04
Opakowania z metali

 • puszka aluminiowa,
 • puszka stalowa.


15 01 07 Opakowania ze szkła

 • Szkło

19 05 03
Kompost nieodpowiadający wymaganiom

(frakcja 0-20 mm), może zostać wykorzystany do rekultywacji biologicznej składowiska jako warstwa biologiczna/urodzajna. Jest też tańszą alternatywa dla piasku, przy wykonywaniu rekultywacji składowiska oraz materiałem, który poprawia wzrost i rozwój szaty roślinnej.

Usługa ważenia

Oferujemy usługę ważenia pojazdów przy użyciu nowoczesnej wagi cyfrowej typu Tamtron SCALEX 1900, posiadającej świadectwo lokalizacji z maksymalnym obciążeniem 60 000 kg.

Glebowitka

Środek „Glebowitka”, wyprodukowany z odpadów zielonych na naszym zakładzie to wysokiej jakości produkt wzmacniający glebę w składniki pokarmowe. Poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Może być stosowany w uprawach polowych roślin ozdobnych i trawników, warzyw i w sadownictwie. Idealny również do rekultywacji gleb zdegradowanych. Produkt w 100% organiczny. Zapraszamy kontrahentów zainteresowanych zakupem hurtowej ilości środka. Kontakt: 15 810 93 30, jplaza@mzk.stalowa-wola.pl 

Do góry