• Szerokość
    • Rozmiar treści
wymiana umów

W październiku rozpoczynamy akcję wymiany umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Oznacza to, że wkrótce w mieszkaniach stalowowolan pojawią się inkasenci MZK z nowymi dokumentami do podpisu. Aktualizacja umów związana jest z koniecznością dostosowania ich treści do wymogów aktualnie obowiązującego prawa.

Umowy na podstawie których świadczymy usługi dla Klientów podpisywane były często 20 lat temu, w tym czasie przepisy prawa regulujące kwestie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniły się, stąd konieczność ich aktualizacji i tym samym duża akcja logistyczna dla naszych pracowników Biura Obsługi Klienta. Chcemy by wszystko poszło sprawnie, a mieszkańcy czuli się doinformowani i wiedzieli, że są to działania zaplanowane i konieczne –wyjaśnia Andrzej Pityński, kierownik Biura Obsługi Klienta w MZK.

Nowy wzór umowy z załącznikami będzie dostarczony Klientom MZK osobiście przez naszych inkasentów. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe dokumenty, a jej wzór dostępny jest na stronie MZK pod adresem: www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce BOK/przydatne dokumenty. Inkasenci będą posiadać przy sobie identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do podejmowania działań związanych z wymianą umów na wodę i ścieki podpisaną przez członka zarządu MZK Sp. z o.o. Nową umowę można także podpisać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Komunalnej 1.

Chcemy uspokoić, ale i uczulić mieszkańców, że cała akcja prowadzona jest zupełnie bezpłatnie i nie wiąże się z nią konieczność ponoszenia żadnych dodatkowych opłat za wymianę dokumentów – mówi Radosław Sagatowski, prezes MZK Sp.z o.o.

Wymiana umów będzie odbywać się etapami i dotyczy tylko tych mieszkańców, którzy mają podpisane umowy bezpośrednio z MZK. Zanim w Państwa domach pojawią się inkasenci, do faktury dołączona będzie informacja o akcji wymiany umów. Prosimy o wyrozumiałość dla naszych pracowników, w przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem 15 844-39-78 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta MZK.

Biurowiec MZK, ul.Komunalna 1
Biurowiec MZK, ul.Komunalna 1
Do góry