• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • W służbie mieszkańcom. Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej i Terenowej
Zamiatarka uliczna i chodnikowa

Pracują cały rok, także w soboty i święta, na mrozie i w upale. Bez nich miasta nie mogłyby zaspokoić podstawowych potrzeb mieszkańców. Pracownicy gospodarki komunalnej i terenowej 10 maja obchodzą swoje święto. Tylko w zakresie dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz rekultywacji, w 2018 r. zatrudnionych było w Polsce  około 140 tys. osób. To także dzień 415 pracowników MZK w Stalowej Woli, firmy której praca na rzecz miasta i jego mieszkańców rozpoczęła się 66 lat temu.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o  jest ważnym ogniwem w zakresie gospodarowania odpadami w skali północnego Podkarpacia. Sam Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników w systemie dwuzmianowym. W zeszłym roku dostarczyliśmy ponad 7 tysięcy ton odpadów, z których wytworzyliśmy 1120 Megawatów energii elektrycznej. Ale działalność na rzecz ekologii i ochrony lokalnego środowiska w trosce o zdrowie mieszkańców i przedsiębiorców to tylko jeden z członów naszej, kluczowej dla miasta działalności – służby.

Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dbają o to, by w Państwa kranach płynęła stale czysta i zdrowa woda. Jedna z najlepszych pod względem składu jakościowego w Polsce. Umożliwia to nowoczesna technologia, ale przede wszystkim doświadczenie i profesjonalizm naszych służb wodociągowych, których praca na rzecz miasta sięga lat 50-tych ubiegłego stulecia.

Zaczynający o 4.55 pierwszy kurs pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej wyruszają codziennie w swoją trasę.  W dni robocze ruch na zajezdni przy ulicy KEN rozpoczyna się już przed godziną 5.00. Na linie wyjeżdża 27 pojazdów realizujących dziennie 327 kursów. Wszystko po to by zaspokoić potrzeby pasażerów spieszących do pracy, dzieci i młodzieży udających się do szkoły, osób starszych dojeżdżających do ośrodków zdrowia i na podmiejskie ogródki działkowe. Rocznie nasze autobusy przewożą 2,5 mln pasażerów.

2 tysiące ton piasku i soli drogowej rocznie wysypują w ramach Akcji Zima pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta MZK. W okresie od listopada do marca służby pracują całodobowo. Przy intensywnych opadach śniegu nasze pojazdy przemierzają miasto, po to by możliwie jak najszybciej zabezpieczyć jezdnie i chodniki przed skutkami oblodzenia. W okresie letnim to brygady Oczyszczania Miasta ruszają do pracy po zakończonych koncertach na Placu Piłsudskiego i na błoniach, to oni przygotowują teren przez organizacją imprez masowych i to dzięki ich pracy podczas świąt państwowych i narodowych na ulicach miasta powiewają białe-czerwone flagi.

Ogromną logistyką pracy wykazują się również pracownicy Zakładu Transportu. To dzięki nim sprzed domów i osiedlowych pergoli znikają tony śmieci wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych. Niemniej ważną rolę dla zdrowia mieszkańców pełni Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, który czuwa nad bezpieczeństwem ekologicznym składowiska odpadów. Pod ich „skrzydłami” funkcjonują obie lokalne Rupieciarnie, gdzie trafiają materiały dla środowiska, zdrowia i życia niebezpieczne. ZUO-s prowadzi także Kącik Rzeczy Używanych, jako miejsce gdzie odbywa się bezgotówkowa wymiana między-sąsiedzka mebli i sprzętów AGD i RTV.

Bezpieczeństwo mieszkańców to także Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Zakład ten spełniając wszystkie wymogi środowiskowe zajmuje się biologicznym oczyszczaniem nieczystości komunalnych. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zastosowaniu nowoczesnych technologii do Sanu trafia ściek czystszy niż sama woda w rzece. Zakład wytwarza ze ścieków tyle energii elektrycznej, że w 70% pokrywa ona energetyczne zapotrzebowanie na prąd dla oczyszczalni.

Miejski Zakład Komunalny świadczy także usługi na rzecz lokalnego środowiska biznesowego, zajmuje się wynajmem pomieszczeń i lokali biurowych, wspiera przedsiębiorczość poprzez realizację unijnych programów szkoleniowych, pilotuje startupy, czuwa nad systemem roweru miejskiego, prowadzi miejską stację paliw. Jednym słowem inwestuje w rozwój lokalnej społeczności.

Praca służb komunalnych to często praca niełatwa, odpowiedzialna i obarczona wieloma przepisami prawa i ustawodawstwa, narażona na częstą krytykę społeczną. W Dniu Pracowników Gospodarki Komunalnej trzeba nam życzyć, aby w codziennej pracy towarzyszyła nam satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań oraz zrozumienie i szacunek dla pracy wśród społeczności którą obsługujemy, a także więcej życzliwości od naszych klientów oraz zrozumienia istoty tej niełatwej i często niedocenionej służby.

pług zimazamiatarka

Karolina Głogowska

Do góry