• Szerokość
    • Rozmiar treści

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). To inicjatywa Komisji Europejskiej (KE), która odbywa się od 2002 r. w dniach 16-22 września. To sztandarowa kampania informacyjna Komisji Europejskiej na temat zrównoważonej mobilności miejskiej. Celem jest promocja transportu publicznego, proekologicznych idei transportu i zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Ekologiczny transport publiczny jest jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Celem jest większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację  systemów  publicznego  transportu  zbiorowego w miastach. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

W perspektywie 2014-2020 w sektorze transportu miejskiego w Programie Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 58 projektów. Łączna alokacja na transport miejski wynosi ponad 10 mld zł.

Projekty wsparte przez Fundusze Europejskie są realizowane zarówno przez duże ośrodki wojewódzkie, jak i miasta średnie tracące funkcje gospodarcze. Warto podkreślić, że w ramach rozwoju elektromobilności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowane projekty obejmują zakup aż 455 sztuk taboru (autobusy, trolejbusy). Ponad 300 jeździ już po polskich miastach.

W Stalowej Woli pierwszy autobus elektryczny wyjechał na ulicę w 2018 roku, obecnie flotę 34 autobusów komunikacji miejskiej stanowi 13 autobusów elektrycznych i 21 spalinowych. Lada dzień liczba autobusów elektrycznych zwiększy się do 15-stu, a tym samym liczba autobusów spalinowych będzie wynosić 19. Dostawa trzech nowych elektryków w lipcu b.r. możliwa była dzięki konsekwentnie realizowanej strategii wymiany taboru komunikacji miejskiej z autobusów spalinowych – na elektryczne, nowoczesne pojazdy zeremisyjne. W październiku pożegnamy najstarsze, dostarczone w 2005r. cztery Jelcze i jeden autobus marki MAN wyprodukowany w 2007 roku.

Zakup autobusów przez Miasto Stalowa Wola był możliwy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę blisko 10 mln zł. W ten sposób Stalowa Wola znalazła się w gronie pięciu miast na Podkarpaciu, które otrzymały dofinansowanie na zakup zeroemisyjnych autobusów w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”.

Doskonale ma się w Stalowej Woli System Roweru Miejskiego, pilotażowy program wystartował na wiosnę 2017 roku. Obecnie w piątym jego sezonie użytkownicy mają do dyspozycji 120 rowerów miejskich, na 12 stacjach rowerowych. W okresie wakacji rowery wypożyczane były średnio 500 razy dziennie, a łączna liczba użytkowników systemu to ponad 9300 osób.

W najbliższy piątek 22 września obchodzić będziemy w Stalowej Woli – dzień bez samochodu, w których zapraszamy mieszkańców do podróżowania transportem zbiorowym, rowerem lub pieszo. Przyszłość planety zaczyna się dzisiaj i zależy od nas, a małe nawyki, tworzą wielkie przyzwyczajenia.

k.g

Cały tabor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli wymieniany jest na pojazdy elektryczne. Na zdjęciu meleksy z Zakładu Zieleni Miejskiej.

Do góry