• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Ruszyła stalowowolska zbiórka surowców w ramach XII edycji konkursu dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
Zdjęcie ze stalowowolskiej zbiórki surowców

Już po raz XII Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o wraz z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta serdecznie zapraszają do zgłaszania swojego udziału w konkursie zbiórki surowców: makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek. Idea konkursu pozostaje niezmienna: ochrona lokalnego środowiska oraz promocja postaw proekologicznych wśród naszych dzieci i młodzieży, a także nauka segregacji odpadów tak ważna w obliczu rosnących wymogów prawnych w realizacji strategii ekologicznego rozwoju.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz wysłanie Formularza zgłoszeniowego na adres nsala@mzk.stalowa-wola.pl , a następnie oddawanie surowców w okresie od września 2020 do czerwca 2021 roku, do dwóch Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – RUPIECIARNIA:

  • przy ulicy 1-go Sierpnia 18 A, czynna: pn.10-18, soboty 8-16
  • COP 38, czynna: wtorek-piątek 10-16, soboty 8-16

Oddając surowce należy podać adres i nazwę placówki na rzecz której są przekazywane. Na koniec roku na podstawie ilości zebranych  surowców, komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe wybrane przez daną placówkę.

Zachęcamy do udziału w konkursie i czekamy na formularze. Powodzenia

 

Do góry