• Szerokość
    • Rozmiar treści

W piątek 24.11.2023r. podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa Instalacji Odzysku Energii z Frakcji Energetycznej Odpadów Komunalnych (RDF, pre -RDF) w Stalowej Woli.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w naszej Instalacji da gwarancję bezpieczeństwa i neutralności obiektu dla mieszkańców jak i środowiska naturalnego. Budowa Instalacji Odzysku Energii wpisuje się w długofalowy plan rozwoju miejskiej spółki i jest jego bardzo ważnym elementem domykającym Gospodarkę Obiegu Zamkniętego w naszym mieście.

To najważniejsza i największa inwestycja Miejskiego Zakładu Komunalnego, bardzo potrzebna nie tylko MZK, ale i mieszkańcom Miasta Stalowej Woli. W budowie tej instalacji widzimy same korzyści, bo po pierwsze, jest to tańsze zagospodarowanie odpadów, tańsze ciepło systemowe, które wprowadzamy do sieci ciepłowniczej, a Miasto Stalowa Wola nie ma swojego źródła, czyli tutaj będziemy mieć swoje źródło, jak również sprzedaż energii elektrycznej, która posłuży do zasilania autobusów miejskich, jak i oświetlenia ulicznego– wyjaśniał Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. Radosław Sagatowski.

W spotkaniu udział wzięli Senator RP – Janina Sagatowska, przewodniczący Rady Miasta w Stalowej Stanisław Sobieraj, Prezydenta Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny oraz partnerzy inwestycji: Dominik Bąk- Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jarosław Roliński – kierownik Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecni byli również Jerzy Kwieciński – Zastępca Prezesa Banku Pekao SA, a także Bartosz Wasilewski – Dyrektor Biura Departamentu Sektora Publicznego PEKAO SA.

Mamy do czynienia z najnowocześniejszą elektrociepłownią. Jej nowoczesność polega na tym, że w zagospodarowaniu frakcji odpadów, które nie mogą być składowane i nie nadają się do recyklingu możemy tworzyć realne oszczędności w opłatach ponoszonych przez nich za ciepło i odpady. To jest kierunek, do którego dziś dołączy Stalowa Wola i region, gratulujemy i patrzymy z nadzieją na ten projekt. Cieszymy się, że on zostanie zrealizowany. My już widzimy wielką prawność w Stalowej Woli w zakresie przygotowania tej inwestycji. To może być źródłem inspiracji i wzorem dla innych tego typu przedsięwzięć. To są bezpieczne instalacje, potrzebne nam w kraju po to, żebyśmy mogli przenieść pewne zdobycze tej nowoczesności, której źródeł poszukujemy na zachodzie – mówił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Dominik Bąk.

Instalacja wybudowana zostanie na obrzeżach Stalowej Woli, na terenie Strefy Przemysłowej, pozwoli znacznie ograniczyć ilość odpadów kierowanych na składowisko, zapewni bezpieczeństwo energetyczne i cieplne dla Stalowej Woli oraz zagwarantuje stabilne ceny za odpady i ciepło dla mieszkańców.

Po procedurze projektowania, wyłonienia wykonawcy i budowy zakład zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2027 roku.

Do góry