• Szerokość
    • Rozmiar treści

1 kwietnia 2023 r. w Stalowej Woli uruchomiony został system roweru miejskiego. Jest to piąty sezon na rowery miejskie w naszym mieście. System rowerowy jest uzupełnieniem zrównoważonego transportu miejskiego wpisanym do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stalowa, który jest konsekwentnie realizowany od kilku lat. W tym roku, w wyniku procedury przetargowej na obsługę systemu rowerów miejskich w Stalowej Woli, najkorzystniejszą okazała się  oferta konsorcjum firm: Orange Polska S.A. i Roovee S.A. Usługa będzie świadczona przez 4 lata, do 31 października 2026 roku.

Warunkiem korzystania z sytemu rowerowego w Stalowej Woli jest zainstalowanie aplikacji mobilnej oraz wniesienie symbolicznej opłaty początkowej dla nowych użytkowników systemu (10 złotych). Podobnie jak w poprzednich sezonach pierwsze 30 minut jazdy będzie darmowe, potem naliczana będzie kwota zgodnie z tabelą opłat.

W celu zminimalizowania zniszczeń rowerów, rozbudowana została tabela kar finansowych  dla osób dewastujących rowery miejskie. W związku z tym zachęcamy użytkowników do przeczytania regulaminu przez rozpoczęciem wypożyczenia i przypominamy, że instytucją właściwą do kierowania uwag i skarg użytkowników jest infolinia Roovee, której numer widnieje na tablicach przystankowych stacji rowerowych  22 300 51 19.

Systemowi roweru miejskiego w Stalowej Woli dedykowana jest strona www. stalowawola.bike/. Tegoroczny sezon rowerowy potrwa do 31 października.

Lokalizacja stacji rowerowych:

1. MDK, Plac Piłsudskiego

2. Park Miejski, ul. Narutowicza

3. Huta brama 3, Rondo im. Solidarności Huty

4. Jana Pawła II – Górka

5. Hala Targowa, ul. Okulickiego

6. Rondo KEN

7. Bazylika

8. Błonia Nadsańskie

9. Osiedle Hutnik, ul. Wańkowicza

10. Siedlanowskiego, ul. Ofiar Katynia

11. Czarnieckiego, ul. Czarnieckiego

Stacja przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
Stacja rowerowa przy ulicy Siedlanowskiego.
Do góry