• Szerokość
    • Rozmiar treści

1 kwietnia 2023 r. w Stalowej Woli uruchomiony został system roweru miejskiego. Jest to piąty sezon z firmą Orange Polska & Roovve na rowery miejskie w naszym mieście. System rowerowy jest uzupełnieniem zrównoważonego transportu miejskiego wpisanym do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stalowa, który jest konsekwentnie realizowany od kilku lat. W tym roku, w wyniku procedury przetargowej na obsługę systemu rowerów miejskich w Stalowej Woli, najkorzystniejszą okazała się  oferta konsorcjum firm: Orange Polska S.A. i Roovee S.A. Usługa będzie świadczona przez 4 lata, do 31 października 2026 roku.

Warunkiem korzystania z sytemu rowerowego w Stalowej Woli jest zainstalowanie aplikacji mobilnej oraz wniesienie symbolicznej opłaty początkowej dla nowych użytkowników systemu (10 złotych). Podobnie jak w poprzednich sezonach pierwsze 30 minut jazdy będzie darmowe, potem naliczana będzie kwota zgodnie z tabelą opłat.

W celu zminimalizowania zniszczeń rowerów, rozbudowana została tabela kar finansowych  dla osób dewastujących rowery miejskie. W związku z tym zachęcamy użytkowników do przeczytania regulaminu przez rozpoczęciem wypożyczenia i przypominamy, że instytucją właściwą do kierowania uwag i skarg użytkowników jest infolinia Roovee, której numer widnieje na tablicach przystankowych stacji rowerowych  22 300 51 19.

Systemowi roweru miejskiego w Stalowej Woli dedykowana jest strona www. stalowawola.bike/. Tegoroczny sezon rowerowy potrwa do 31 października.

Lokalizacja stacji rowerowych:

1. MDK, Plac Piłsudskiego

2. Park Miejski, ul. Narutowicza

3. Huta brama 3, Rondo im. Solidarności Huty

4. Jana Pawła II – Górka

5. Hala Targowa, ul. Okulickiego

6. Rondo KEN

7. Bazylika

8. Błonia Nadsańskie

9. Osiedle Hutnik, ul. Wańkowicza

10. Siedlanowskiego, ul. Ofiar Katynia

11. Czarnieckiego, ul. Czarnieckiego

Stacje dodatkowe:

12.         Rozwadów Rynek

13.         Park Zimnej Wody

14.         Osiedle Piaski

15.         Biblioteka

Stacja przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
Stacja rowerowa przy ulicy Siedlanowskiego.
Do góry