• Szerokość
    • Rozmiar treści
Laboratorium MZK

Certyfikat QR Polska to dokument uwierzytelniający wysoką jakość usług świadczonych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Uzyskany certyfikat potwierdza, że przeprowadzane w naszym laboratorium badania jakościowe wody i ścieków są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz honorowane są przez nadrzędne jednostki kontrolujące jakość wykonywanych analiz.

Ale to nie jedyny dokument potwierdzający wysoki poziom usług laboratoryjnych świadczonych przez Laboratorium MZK. W trosce o jak najwyższą jakość świadczonych usług w zakresie badań jakościowych wody i ścieków, Laboratorium MZK objęto Systemem Zarządzania Jakością, opartym o normę ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2017. Głównym celem systemu jest zagwarantowanie ciągłego spełnienia potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów zewnętrznych oraz nieustanne doskonalenie systemu i usług realizowanych przez naszą jednostkę.

Co istotne dla wiarygodności oraz potwierdzenia kompetencji analitycznych, Laboratorium MZK corocznie uczestniczy w badaniach biegłości, organizowanych przez Gdyńską Fundacje Wody i SILESIA LAB. Ponadto, Laboratorium MZK posiada zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – System jakości prowadzonych badań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ustawowo zdefiniowanym zakresie:

  • parametrów fizykochemicznych: stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność;
  • parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 36± 2C, ogólna liczba mikroorganizmów 22± 2

Placówka posiada wysoko wykwalifikowany personel, który z najwyższą starannością przeprowadza analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne zarówno wody, ścieków jak i osadów. Z jego usług korzystają zarówno zakłady wchodzące w struktury Spółki, jak również klienci zewnętrzni, zobowiązani do udokumentowania jakości pobieranej przez siebie wody lub odprowadzanych ścieków na potrzeby obowiązującej sprawozdawczości czy też w procesie inwestycyjnym.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: 604-429-574 Tomasz Bryk – kierownik laboratorium.

  

K.G

Do góry