• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Startuje XI edycja konkursu zbiórki surowców. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału.
Zdjęcie ze stalowowolskiej zbiórki surowców

Już po raz XI Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o wraz z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta serdecznie zapraszają do zgłaszania swojego udziału w konkursie zbiórki surowców: makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek. Idea konkursu pozostaje niezmienna: ochrona lokalnego środowiska oraz promocja postaw proekologicznych wśród naszych dzieci i młodzieży, a także nauka segregacji odpadów tak ważna w obliczu rosnących wymogów prawnych w realizacji strategii ekologicznego rozwoju.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz wysłanie Formularza zgłoszeniowego na adres nsala@mzk.stalowa-wola.pl a następnie oddawanie w okresie od września 2019 do czerwca 2020 roku w dwóch Gminnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – RUPIECIARNIA:

  • przy ulicy 1-go Sierpnia 18 A
  • COP 38

surowców, podając adres i nazwę placówki dla której oddawane są surowce. Na koniec roku na podstawie ilości zebranych przez dany podmiot surowców, komisja konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe wybrane przez daną placówkę.

Zachęcamy do udziału w konkursie i czekamy na formularze.

Regulamin 2020 makulatura

REGULAMIN konkursu zbiórki ZSEE – XI edycja

Regulamin 2020, nakrętki

Do góry