• Szerokość
    • Rozmiar treści

Za nami podsumowanie konkursu zbiórki surowców wtórnych, który prowadzony był w ubiegłym roku szkolnym w 15 placówkach szkolnych i oświatowo-wychowawczych z terenu Stalowej Woli. Gala finałowa odbyła się 29 listopada w sali konferencyjnej Biblioteki Międzyuczelnianej.
W VIII edycji konkursu udało nam się razem zebrać ponad 30 ton surowców wtórnych: w tym 19 170 kg  makulatury, 9 830 kg sprzętu AGD/RTV i 1 970 kg nakrętek. Oddana do MZK makulatura zostanie przerobiona na zeszyty, książki i papierowe torby, zużyte sprzęty posłużą do produkcji innych urządzeń, natomiast nakrętki wspomogą akcje charytatywne.

Wyniki konkursu są następujące: w grupie Przedszkoli:

I miejsce – Przedszkole nr 4, któremu udało się zebrać blisko 25 kg makulatury na dziecko,
II miejsce z wynikiem ponad 21 kg/dziecko, zajęło Przedszkole nr 7 w Stalowej Woli,
III przypada dla Przedszkola nr 10, z wynikiem 11,06 kg  surowca na dziecko.

W II Grupie konkursowej zwyciężyły:

I Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ze wskaźnikiem 8,37 kg/ucznia,
II Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, która zebrała 4,50 kg makulatury/ucznia,
II Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, z wynikiem 1 kg/ucznia.

III Grupa Konkursowa  (gimnazja/zespoły szkół).:

I Zespół Szkół Specjalnych nr 6 z wynikiem 12,08 kg/ucznia
II Zespół Szkół nr 4, który zebrał 5,65 kg makulatury na ucznia
III Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ze wskaźnikiem 1,40 kg/ucznia

W grupie konkursowej „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze” najwięcej surowców zebrały następujące placówki.

I Ochronka im. Brata Alberta, z wynikiem 32,71 kg makulatury na wychowanka,
II Stowarzyszenie „Oratorium” z wynikiem 29,45 kg/ucznia,
III Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych Bursa, (ze wskaźnikiem 1 kg/osobę)

——————————————————————————————————–

Wyniki zbiórki ZSEE czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli sprzętów AGD, RTV i baterii.
W grupie Przedszkoli na wyróżnienie zasługują szczególnie dwie placówki:

I Przedszkole Integracyjne nr 18 ze wskaźnikiem 3,21 ZSSE/dziecko,
II Przedszkole nr 12 ze wskaźnikiem  1,15 kg ZSEE/dziecko

W grupie szkół podstawowych najwięcej sprzętu oddała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ze wskaźnikiem 2,65 kg/ucznia.
Wśród zespołów szkół najlepszy okazał się:

  1. Zespół Szkół Nr 6                                                           – 17,29kg/ucznia
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1                      –  1,17 kg/ucznia
  3. Zespół Szkół Nr 4                                                           – 0,61 kg/ucznia

W kolejnej grupie bezapelacyjnie wygrało Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”, które może pochwalić się wynikiem – 21,84 kg/osobę i jest to największa ilość oddanych sprzętów w tej edycji konkursu.

Z uwagi na charytatywny cel organizowanego konkursu zbiórki plastikowych nakrętek, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrody rzeczowe dla każdej placówki, która w danej grupie uzyskała najwyższy wynik. Nagrody przyznano

  • PSP nr 4                                        – 1,19 kg/osobę
  • Przedszkole Nr 10                      – 1,11 kg/osobę
  • ZSS nr 6                                        – 1,95 kg/osobę
  • Oratorium                                    – 2,25 kg/osobę

Konkursu zbiórki makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek organizowany jest wspólnie przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Stalowej Woli, oraz Miejski Zakład Komunalny.

Do góry