• Szerokość
    • Rozmiar treści
nowa inwestycja

Na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zakończył się montaż dwóch nowych sit bębnowych. Urządzenia te uniemożliwią zatrzymywanie się substancji organicznych, powstałych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych, co pozwoli ograniczyć koszty utylizacji powstałego odpadu, a także zwiększyć produkcję biogazu. Inwestycja kosztowała 900 tysięcy złotych.

Dotychczas eksploatowane na oczyszczalni od 21 lat urządzenia do oczyszczalnia osadu wstępnego, wyposażone były w kraty schodkowe o prześwicie 6 mm. Zastosowania te, nie zapewniały dostatecznej separacji nieczystości stałych (odpadów mniejszych zatrzymywanych podczas przepływu ścieków przez kraty). Efektem pracy takiego układu było powstawanie nieczystości z dużą zawartością wody, co wpływało na koszty dalszej utylizacji tych odpadów.

Zastosowanie dwóch nowych sit bębnowych, posiadających mniejsze o połowę otwory zapewnia zatrzymanie się na nich większej ilości zanieczyszczeń stałych. Wydajny, trzystopniowy proces płukania, zakończony dwuetapowym procesem prasowania odpadów pozostałych na sicie, powoduje że koszty ponoszone na ich utylizację znacznie się obniżą. Dzięki inwestowaniu w poprawę infrastruktury Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, do Sanu trafia finalnie ściek czystszy niż sama woda w rzece.

 

Sito bębnowe zastosowane na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Fot.Archiwum MZK

Oczyszczalnia Ścieków to jeden z zakładów miejskiej spółki komunalnej. Choć usytuowany na uboczu miasta, w pobliżu ogrodów działkowych – zakład działa w oparciu o najnowsze wytyczne przepisów środowiskowych. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, takiej jak zainstalowane właśnie dwa sita bębnowe. Miejska Oczyszczalnia Ścieków, wytwarza z odpadów płynnych tyle energii elektrycznej, że w 70 % pokrywa energetyczne zapotrzebowanie na prąd dla urządzeń własnych zakładu i w 100% zapewnia energię cieplną dla ogrzania pomieszczeń oczyszczalni.

Nie zawsze jednak tak było. Zakład oddano do użytku we wrześniu 1993 roku jako drugą w mieście oczyszczalnię, obok Centralnej Oczyszczalni Ścieków, zajmującej się przetwarzaniem płynnych odpadów przemysłowych z terenów dawnej HSW.  Wówczas zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania ścieków komunalnych, nie stosował usuwania substancji biogennych, czyli takich, które jeśli dostaną się do rzek, powodują ich wtórne zanieczyszczenie np. przez masowy rozwój glonów. Sytuacja zmieniła się po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

W latach 2006-2009 przeprowadzono modernizację zakładu w ramach Projektu Spójności. Warta 33 miliony złotych inwestycja umożliwiła instalacje najnowocześniejszych urządzeń technologicznych do biologicznego oczyszczania ścieków, takich jak dwa reaktory do eliminacji zanieczyszczeń biogenów. Została poprawiona fermentacja osadu surowego, dając możliwość produkcji wspomnianego biogazu. Ponadto cały zakład unowocześniono, zmieniło się jego otoczenie i infrastruktura. Powstała ciekawa, ścieżka edukacyjna, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem stalowowolskiej młodzieży. Każdy chętny ma bowiem możliwość zobaczyć osadniki wtórne (zbiorniki w kształcie okręgów) czy instalację do produkcji wspomnianego biogazu.

Komora Denitryfikacji, na drugim planie Reaktory Biologiczne natleniane, po prawej budynek przepompowni ścieków z Dyspozytornią. Fot. Archiwum MZK

 Osadniki wtórne na MOŚ, fot. MZK

Do góry