• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Kolektor do liftingu. Rozpoczęły się prace modernizacyjne sieci kanalizacyjnej.
remont, prace kanalizacyjne

Zgodnie z planem inwestycyjnym spółki MZK, w czerwcu b.r. zakończy się modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej, która prowadzona jest od ubiegłego roku. Zadanie pn.: „Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej od ul. Popiełuszki poprzez ul. Floriańską do naroża budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli”, zostało podzielone na kilka etapów. Na początku kwietnia rozpoczęła się przebudowa kolektora na odcinku: od parku stalowowolskiej SM do budynku siedziby Spółdzielni.

Roboty wykonywane są na głębokościach od 4,5 do 6 metrów i wymagają specjalistycznych zabezpieczeń oraz odpowiedniego sprzętu. Wykonuje je na zlecenie MZK Sp. z o.o. firma zewnętrzna. W roku ubiegłym, zrealizowano również metodą bezwykopową przebudowę w/w kanalizacji na odcinku od Restauracji Słoneczna do skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Skoczyńskiego. Ponadto Gmina Stalowa Wola w ramach przebudowy parkingu przy PSP nr 7 wykonała kolejny etap przebudowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej na odcinku od kaplicy przy kościele św. Floriana do terenu parku Spółdzielni Mieszkaniowej.

Inwestycja prowadzona jest w ramach działań prewencyjnych spółki, polegających na sukcesywnej wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, mających na celu zapobieganie poważniejszym awariom.

 

Fot.: MZK Sp. z o.o.

Do góry