• Szerokość
    • Rozmiar treści

Na podstawie art.7 ust. 4 pkt 1, art. 8 pkt 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2023 poz. 2778) oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2024 r. poz. 109) Zakład Komunikacji Miejskiej świadczył będzie bezpłatne przejazdy autobusami w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 r. (niedziela).
Nieodpłatna komunikacja obowiązuje w całej sieci połączeń (Strefa A i B) obsługiwanych przez stalowowolską komunikację miejską dla wszystkich pasażerów. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://rozklad.mzk.stalowa-wola.pl/

Zespół ZKM

Do góry