• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Rupieciarnie, Kącik Rzeczy Używanych. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – Składowisko (ZUOS)
Rupieciarnia 1 w Stalowej Woli
Punkt Selektywnej Zbiórki Surowców w Stalowej Woli.

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy Stalowej Woli mogą do nich bezpłatnie przywieźć i oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie, akumulatory, świetlówki,
 • zużyte opony,
 • puszki po farbach i aerozolach, oleje,
 • odpady z remontów: gruz, cegłę, beton,
 • odpady wielkogabarytowe: meble, dywany
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
 • odpady opakowaniowe: szkło, makulatura, plastik.

  Rupieciarnia 1, ul.1-go Sierpnia 12
  czynna: pon.-pt. 10.00-18.00, w soboty 8.00-16.00
  Rupieciarnia 2, ul.COP 38
  czynna: wtorek-sobota, od 8.00 do 16.00

Na szczegółowe pytania pomogą odpowiedzieć państwu:

 • Dane adresowe
  Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne
  przy DW 871 (Stalowa Wola-Tarnobrzeg)
  37-450 Stalowa Wola
 • Godziny otwarcia
  poniedziałek – piątek, w godz. 7:00 – 15:00
Składowisko MZK (przy drodze DW 871), widok z lotu ptaka.

Zadania wykonywane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – Składowisko to:

 • przyjmowanie do unieszkodliwiania metodą składowania odpadów komunalnych,
 • eksploatacja składowiska zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
 • wprowadzanie nowych technologii dotyczących gospodarowania odpadami mających na celu ograniczanie składowania,
 • uczestniczenie w edukacji dotyczącej ochrony środowiska,
 • obsługa Rupieciarni
 • uczestniczenie w procesie inwestycyjnym rozbudowa składowiska, rekultywacja,
 • transport i utylizacja padłych zwierząt,
 • usługą niszczenia dokumentów i nośników danych.
Do góry