• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Projekty Unijne ZEC
 • /
 • Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola

Projekt:

„Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola”

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Cel projektu:

Celem projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz spadek emisji pyłu

Wskaźniki produktu:

 1. Długość przebudowanej i wybudowanej sieci ciepłowniczej: 2,86 km
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.
 3. Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych 43 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 12 482 GJ/rok.
 2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) 758,38 Mg CO2/rok.
 3. Redukcja emisji pyłów 0,12 Mg/rok.
 • Całkowity koszt realizacji projektu: 9 274 805,16 PLN
 • Kwota wydatków kwalifikowanych: 6 552 042,00 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 3 876 872,07 PLN
 • Inwestycja zostanie zakończona w 2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli Beneficjent dofinansowania projektu „Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola” nr POIS.01.05.00-00-0018/19 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektu w ramach programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy, iż istnieje możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektu finansowanego ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanego w zakresie polityki spójności do Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktury i Środowiska:

Do góry