• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Projekty Unijne ZEC
 • /
 • Poprawa efektywności przesyłu ciepła poprzez wymianę izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej na terenie miast Stalowej Woli i Niska

Projekt:

„Poprawa efektywności przesyłu ciepła poprzez wymianę izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej na terenie miast Stalowej Woli i Niska”

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację systemu ciepłowniczego w Stalowej Woli i Nisku celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji energii cieplnej.

Wskaźniki produktu:

 1. Modernizacja sieci ciepłowniczej o długości 3 667 mb poprzez wymianę izolacji termicznej rurociągów.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 15 618,71 GJ.
 2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 1 757,02 Mg CO2/rok.
 3. Redukcja emisji pyłów 0,28 Mg/rok.
 4. Zmniejszenie rocznych strat energii cieplnej w wysokości 23 207,59 GJ/rok
 • Całkowity koszt realizacji projektu: 7 208 327,67 PLN
 • Kwota wydatków kwalifikowanych: 5 859 137,00 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 3 076 230,30 PLN
 • Koniec inwestycji: 2021 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli Beneficjent dofinansowania projektu „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PRZESYŁU CIEPŁA POPRZEZ WYMIANĘ IZOLACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ NAPOWIETRZNEJ NA TERENIE MIAST STALOWEJ WOLI I NISKA NR POIS.01.05.00-00-0019/17 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektu w ramach programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy, iż istnieje możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektu finansowanego ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanego w zakresie polityki spójności do Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktury i Środowiska:

Do góry