• Szerokość
  • Rozmiar treści
Laboratorium MZK

Osoby i Zakłady Pracy zainteresowane badaniami jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zapraszamy do współpracy w zakresie profesjonalnej usługi badań laboratoryjnych. Zgodnie z uzyskaną Decyzją znak PSI.070-11/18 wydaną przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Stalowej Woli nasza placówka uzyskała uprawnienia do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Posiadamy odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną kadrę, specjalizującą się w wykonywaniu profesjonalnych badań, gwarantującą spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów.

Wykonujemy badania wody w zakresie:

  Parametry fizykochemiczne:

 • przewodność elektryczna właściwa
 • barwa
 • mętność
 • pH
  Parametry mikrobiologiczne:
 • bakterie grupy coli
 • escherichia coli
 • enterokoki kałowe
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

Wykonujemy również oznaczenia innych parametrów fizyczno-chemicznych wody nie objętych decyzją.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 604-429-574 Tomasz Bryk – kierownik laboratorium.

Do góry