• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • kalendarz
  • /
  • Zmiana taryfy biletowej oraz przepisów obowiązujących w komunikacji miejskiej od 1 lipca.
zdjęcie biletomatu i kasownika

MZK Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.07.2017r. zmianie ulega taryfa biletowa oraz przepisy porządkowe obowiązujące w komunikacji miejskiej realizowanej przez naszą spółkę.

Od 1 lipca z bezpłatnych przejazdów naszymi autobusami będą mogli korzystać mieszkańcy Stalowej Woli, którzy ukończyli 55-y rok życia i jednocześnie pobierają świadczenie przedemerytalne. Osoby te chcąc skorzystać z bezpłatnych przejazdów powinny okazać bilet wolnej jazdy wydany przez MZK Sp. z o.o. Bilet wolnej jazdy wydajemy w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Wolności 9 w Stalowej Woli (obok Urzędu Miasta). Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego biletu zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia z ZUS o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego oraz załączenia zdjęcia, a także okazania dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie w Stalowej Woli.

Ponadto z przejazdów ulgowych (wynoszących 50% ceny biletu normalnego) będą mogli korzystać uczniowie pobierający naukę wyłącznie w cechach rzemieślniczych, nie dłużej niż do 21-go roku życia. Ulga obowiązuje przy okazaniu legitymacji uczniowskiej wydanej przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.

Zmieniają się również zasady przewozu rowerów oraz zwierząt. Od lipca opłacie podlega przewóz rowerów (za wyjątkiem rowerków dziecięcych). Opłata wynosi dwukrotność ceny biletu Normalnego (np. w strefie A należy skasować dwa bilety w cenie 2,2 zł).

Również za przewożone zwierzę, jeżeli nie będzie ono znajdować się w koszu, klatce, słoiku itp., należy uiścić opłatę poprzez skasowanie odpowiedniego, normalnego biletu jednorazowego (opłacie nie podlegają psy przewodnicy osób niewidomych).

[mk_gallery images=”5326,5375″ column=”2″ height=”300″ frame_style=”simple” disable_title=”true”]

K.G.

Do góry