• Szerokość
    • Rozmiar treści
rupieciarnia

Klientów Miejskiego Zakładu Komunalnego informujemy o zmianach czasu pracy Rupieciarni 2, zlokalizowanej przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Od dnia 03 lutego”Rupieciarnia 2″, czynna będzie od wtorku do soboty w godzinach od 08-16.00.
W poniedziałek punkt przy ul.COP jest nieczynny.

Przypominamy, że na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których mieszkańcy Stalowej Woli mogą  bezpłatnie przywieźć i oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów: gruz, cegłę, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady opakowaniowe.

Zapraszamy również do Kącika Rzeczy Używanych,  gdzie na zasadzie bezgotówkowej wymiany mieszkańcy Stalowej Woli mogą przywozić niepotrzebne w domu meble, krzesła, stoły, zabawki, wyroby ceramiczne i szklane, a także sprzęt AGD i RTV. Warunkiem jest to, aby przedmioty były sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym. Zdający bezpłatnie zostawia przedmioty w Kąciku, a nabywca darmowo je zabiera, wypełniając dokument nieodpłatnego nabycia. Jeśli przedmiot nie znajdzie nabywcy przez okres 3 miesięcy trafia do strefy odpadów i będzie właściwie zagospodarowany.

Do góry