• Szerokość
  • Rozmiar treści
zdjęcie biletomatu w Stalowej Woli

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną przedstawiamy zasady rekompensaty za zakupione bilety okresowe.

ZASADY ZWROTU BILETÓW OKRESOWYCH Z POWODU SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

 1. W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w działalności placówek oświatowych, zakładów pracy itp. MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli informuje, że pasażerowie, którzy posiadają ważny bilet okresowy, którego ważność przypada na czas ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, mogą starać się o wydanie dodatkowego biletu stanowiącego rekompensatę z tytułu niewykorzystania zakupionego wcześniej biletu.
 2. Rekompensata będzie polegać na wydaniu elektronicznego biletu okresowego na Stalowowolskiej Karcie Miejskiej, którego czas ważności będzie liczony:
  a) W przypadku biletów wydanych uczniom i studentom: od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego do dnia, w którym upływa termin ważności wcześniej zakupionego biletu.
  b) W przypadku pozostałych biletów (innych niż określone w pkt a), od dnia złożenia wniosku o rekompensatę (zasady składania wniosków poniżej):
 3. Rekompensacie nie podlegają bilety zakupione w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego tj. po dacie 20.03.2020r.4.  Warunkiem uzyskania rekompensaty jest złożenie wniosku o rekompensatę. a) wniosek należy złożyć korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ebilet.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce kontakt (https://ebilet.mzk.stalowa-wola.pl/Contact).
  b) wypełniając wniosek należy uzupełnić wszystkie pola formularza, a w polu „Wiadomość” wkleić następującą treść:

Proszę o rekompensatę z tytułu niewykorzystanego biletu okresowego.”

                Akceptuję warunki rekompensaty.

              Proszę o wydanie biletu stanowiącego rekompensatę z terminem ważności od dnia: (tutaj należy podać datę od której ważność biletu – rekompensaty będzie obowiązywać).”

c.) Jeżeli Wnioskodawca nie określi w wiadomości daty od której ważność biletu – rekompensaty będzie obowiązywać, to może zrobić to w terminie późniejszym, jednak nie może być to później niż 2 dni robocze przed datą od jakiej bilet ma obowiązywać.

4. Kodowania biletu – rekompensaty pasażer dokonuje samodzielnie w kasowniku autobusu. Kodowanie będzie możliwe przez pięć dni przed datą rozpoczęcia ważności biletu – rekompensaty.

5. Pasażerowie, którzy zakupili bilet okresowy w SKY CASH mogą starać się o rekompensatę na zasadach określonych powyżej tzn. uzyskanie biletu – rekompensaty jest możliwe tylko poprzez zakodowanie takiego biletu na Stalowowolskiej Karcie Miejskiej.

6. Osoby o których mowa, w pkt 2. a) mogą składać wnioski o rekompensatę do 31.12.2020r.

7. Rekompensata nie przysługuje w formie wypłaty/przelewu pieniędzy.

K.G

 

 

Do góry